Save the date: Välkommen på Martin Börjessons bokrelease den 1 mars

Fredagen den 1 mars 2024 släpps Martin Börjessons bok Modellsnickaren & folkhemsbygget, som ges ut av Stockholmia förlag.

Martin har i sin bok fokuserat på Wiktor Karlsson (1881-1949), Sveriges första socialborgarråd, och hans roll i byggandet av det moderna Sverige.

I samband med den allmänna rösträtten 1921 genomfördes en genomgripande reformering av den kommunala förvaltningen i Stockholm, och det var då Wictor Karlsson tillträdde som socialborgarråd – ett uppdrag han hade i mer än 25 år. Under den perioden lades grunden för den som senare kom att kallas det svenska folkhemmet, och i det bygget var det sociala arbetet en viktig del.

I min forskning om det sociala arbetets historia har jag stött på ett antal människor som varit viktiga i diskussionerna om det sociala arbetets utveckling och förändring. Wictor Karlsson var en av dem, säger Martin som inte vill kalla sin bok för en ren biografi. Min ambition är snarare att, för att använda det begrepp Lars Ekdahl använt om sin biografi över nationalekonomen Rudolf Meidner, att skriva en samhällshistorisk biografi.

Wictor Karlsson kan närmast kallas för en doldis när det kommer i byggandet av det svenska folkhemmet. Ändå spelade han en nyckelroll vid flera av de stora sociala välfärdssatsningarna i huvudstaden. Som socialborgarråd under hela 26 år (1920-1946) var Wictor Karlsson en starkt pådrivande kraft när både Eastmaninstitutet (invigt 1936) och Södersjukhuset (invigt 1944) byggdes. Sociala satsningar som sörjt för hundratusentals patienter under lång tid. Snart hundra år efter invigningen räknas Eastmaninstitutet idag som Nordens främsta tandvårdsinstitut för barn och ungdomar.

I efterhand är det lätt att beskriva uppbyggnaden av socialvården som en framgångssaga, och Martin understryker att det sociala arbetet också haft stor betydelse för många människor.

Men det har inte varit någon enkel, eller för den delen konfliktfri, utveckling. Wictor Karlsson kom att samarbeta med såväl företrädare för radikala vänstersocialister, fattigpräster i Katarina och Sofia, sociala ingenjörer och frisinnade liberaler – som alla på olika sätt bidrog till uppbyggnaden och utvecklingen av den kommunala socialvården i Stockholm.

Bokrelease, med mingel och läsning ur boken, hålls i Marie Cederschiölds vackra högskolebibliotek. Fredagen den 1 mars klockan 15.00-16.30.

Hjärtligt välkomna!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023