Rektor Roger Klinth intervjuad om högskolan i nytt poddavsnitt från UKÄ

I ett nytt avsnitt från Universitetskanslersämbetets (UKÄ) podd besöktes Marie Cederschiöld högskola för en intervju med rektor Roger Klinth. Under samtalet berättar Klinth om sina tankar kring högskolan och att vara rektor för en privat högskola med fyra idéburna ägare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023