Nationellt möte för att stärka kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården

Den 22 november samlas representanter från regioner, kommuner, lärosäten samt vårdprofessioner på Marie Cederschiöld högskola för att delta i ett viktigt dialogmöte.

Mötet syftar till att diskutera och presentera preliminära förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Initiativet är en del av en övergripande strategi för att säkerställa att vårdsystemet har tillräckligt med kompetent personal för att möta framtidens utmaningar.

Under mötet kommer sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att närvara och avge ett besök, vilket ytterligare betonar vikten av denna fråga. Med ökande krav på kvaliteten och tillgängligheten inom hälso- och sjukvården behövs en nationell plan för kompetensförsörjning för att säkerställa hållbara och effektiva lösningar.

Detta möte är av stor betydelse för att diskutera och skapa en strategisk plan för att möta kompetensutmaningarna inom vårdsystemet. Genom samarbete och dialog mellan olika aktörer kommer vi att kunna utveckla och implementera lösningar som adresserar dessa utmaningar på bästa möjliga sätt, säger Roger Klinth, rektor på Marie Cederschiöld högskola.

Det nationella mötet är en unik möjlighet för deltagarna att dela erfarenheter och idéer samt skapa en solid grund för den framtida strategin inom kompetensförsörjningen. Det förväntas ge värdefull insikt och framåtblickande åtgärder som kommer att forma hälso- och sjukvårdssystemets utveckling.

Marie Cederschiöld högskola är stolt över att vara värd för detta viktiga möte och bidrar till att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika deltagare inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023