Natasja och Anna vill utveckla socionomer med sin bok

Natasja Andersson-Elmtoft och Anna Whitaker, bägge verksamma lärare vid socionomutbildningen, har skrivit en bok tillsammans. Det firas med ett boksläpp i Marie Cederschiölds högskolas aula. Anmälningslänk finns längst ned i artikeln.

Boken, ”Personlig professionell utveckling för socionomer”, är tänkt att ge förutsättningar för socionomer att utveckla en hållbar yrkesidentitet präglad av etisk medvetenhet och personlig professionalitet. I boken kombinerar författarna teoretiska resonemang med reflektionsövningar för att uppmuntra läsaren till eftertanke kring de teman boken behandlar: viljan att utvecklas, självkännedom, empatisk förmåga, etisk medvetenhet, etiskt bemötande samt strategier för att hålla som socionom.

Vi fick möjlighet att ställa ett par frågor till författarna.

Hur kommer ni att kunna använda den här boken i undervisningen framöver?

– På socionomutbildningen har vi ett ämne som heter personlig professionell utveckling och här kommer boken att användas som kurslitteratur, säger Natasja och fortsätter. Studenterna läser kursen som en strimma med 2 hp varje termin under hela utbildningen. Vi lärare följer en mindre grupp studenter och träffar dem kontinuerligt några gånger varje termin för fördjupning i ämnet som innehåller kursmål som självkännedom, empatisk förmåga, etisk medvetenhet och professionellt bemötande. Vilket också behandlas i boken.

Hur är det att skriva en bok tillsammans?
– Det har varit fantastiskt givande och lärorikt att skriva boken tillsammans, en kreativ och inspirerande resa!

I januari firas den nya boken på plats på Marie Cederschiölds högskola.
Kom och mingla och lyssna på författarnas presentation av boken. Det kommer bjudas på förfriskningar, tilltugg och du har möjlighet att vinna ett exemplar av boken!
När: Onsdagen den 24/1 2024 kl. 15.00-17.00.
Var: Aulan, Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm.
Liber vill gärna att du anmäler dig här!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 november 2023