Sissela Odhnoff försvarar sin avhandling fredag 27/10

Nu på fredag hålls Sissela Odhnoffs disputation i Bringsalen på Ersta hotell och konferens. Alla intresserade är självklart välkomna att närvara. Scrolla ned för att ansluta digitalt via Teams.

Den 27 november disputerar Sissela Odhnoff på Ersta hotell och konferens. Disputationen avser Sisselas doktorsavhandling "Mellan det förflutna och framtiden: En studie av hyresgästföreningen på 2000-talet."

Avhandlingen fokuserar som titeln avslöjar Hyresgästföreningens roll och förändring som folkrörelseorganisation de senaste snart 25 åren.

Hur gör Hyresgästföreningen för att tillvarata sina medlemmars och övriga bostadshyresgästers intressen på 2000-talet? Det är den övergripande frågan i den här avhandlingen som undersöker hur en gammal folkrörelseorganisation med en bred och komplex verksamhet navigerar i ett samhälle som har förändrats mycket under de 100 år som organisationen har verkat.

Vad händer med en organisation som har haft stort inflytande och makt under 1900-talet när grunden för deras verksamhet utmanas och ifrågasätts? Genom att studera tre institutioner inom Hyresgästföreningen undersöks organisationens inre liv för att hitta intressemotsättningar och ömsesidig förstärkning mellan verksamheterna förhandling, boinflytande, bostadspolitik och juridik. Vidare studeras medlemskapet i Hyresgästföreningen, dess betydelse och medlemmarnas olika roller. Fokus ligger på organisationens invärld, men den studeras i ljuset av omvärldens påverkan på organisationens verksamhet.

Här klickar du för att medverka digitalt på disputationen via Teams!

Sisselas avhandling laddas ned från Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA här

Varmt välkommen att närvara!

Datum: 27 oktober.
Tid: 09.00.
Plats: Bringsalen, Ersta hotell och konferens, Erstagatan 1, Stockholm.

Opponent:
Professor Torsten Svensson.

Handledare:
Professor Johan von Essen, Marie Cederschiöld högskola.
Professor Kerstin Jacobsson, Marie Cederschiöld högskola.

Betygsnämnd:
Adrienne Sörbom, professor vid Södertörns högskola.
Nils Hertting, docent Uppsala universitet.
Erik Lundberg, docent högskolan Dalarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023