Ebba Henrekson försvarar sin avhandling 10/11

Disputationsdags igen! Fredagen den 10 november hålls Ebba Henreksons disputation vid Marie Cederschiöld högskola. Alla intresserade är välkomna att närvara.

Den 10 november kl 13.00 disputerar Ebba Henrekson i Aulan på Campus Ersta. Disputationen avser Ebbas doktorsavhandling Exceptions in the Swedish school system: Exploring the conditions facing secular and confessional nonprofit schools.

Avhandlingen fokuserar på sekulära och konfessionella icke-vinstdrivande friskolors förutsättningar i Sverige jämfört med vinstdrivande friskolors. Det svenska skolsystemet genomgick under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet en serie av reformer som öppnade upp systemet för fristående skolor finansierade genom skolpeng. Sedan dess har vinstdrivande företag fått ett betydande fotfäste och utgör en mycket större andel av skolsystemet jämfört med ideella organisationer och stiftelser.

Ebba förklarar själv syftet med avhandlingen så här:

– Syftet med denna avhandling är att bidra till en ökad förståelse av de villkor och förutsättningar under vilka sekulära och konfessionella icke-vinstdrivande friskolor etableras och drivs. För att uppnå detta syfte har jag använt ett institutionellt perspektiv, vilket i det här fallet innebär att jag fokuserar både på formella regler och lagar (dvs det juridiska ramverket) samt ideologiska principer och övertygelser, värderingssystem och idéer.

Avhandlingen laddas ned från Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA här

Varmt välkommen att närvara!

Datum: 10 november.
Tid: 13.00.
Plats: Marie Cederschiöld högskola, Aulan, Stigbergsgatan 30.

Opponent:
Lars Skov Henriksen, Aalborgs universitet.

Betygsnämnd:
Erik Amnå, Jenny Berglund och Jon Nyhlén.

Ordförande för disputationsakten:
Professor Magnus Karlsson, Marie Cederschiöld högskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023