Magnus Karlsson medverkar vid årets Stockholm Explorative Talks

Den 9 och 10 november medverkar professor Magnus Karlsson som talare vid den internationella mötesplatsen för framtidens utmaningar Stockholm Explorative Talks (SET).

SET brukar beskrivas som en scen där akademiker, konstnärer och näringslivsrepresentanter möts i samtal och bidrar med tvärvetenskapliga diskussioner med en framåtrörelse. Stockholm Explorative Talks arrangeras av Stockholms Akademiska Forum, en organisation och nätverk mellan 18 högskolor och Stockholms stad.

Syftet är att granska aktuella frågor och tack vare det tvärvetenskapliga förhållningssättet hitta nya, ofta improviserade och möjliga lösningar på aktuella utmaningar för mänskligheten. SET beskriver själv ambitionen med eventet så här: "Genom SET går vi tillbaka till ursprunget till akademiska tvärvetenskapliga samtal och samlar ljusa sinnen som förmodligen inte hade träffats annars för orepeterade dialoger om ämnen och utmaningar som är centrala för samhället."

Under årets tema ”Polarization vs pluralism” vill SET verka för att fler röster och perspektiv i andan av eftertänksam utforskning och diskussion ska vara utmanaren mot ett allt mer polariserat samhälle där starka krafter med ensidiga berättelser försöker ta kommandot över samhällsdebatten.

Under årets upplaga sätter SET fokus på ett par underliggande ämnen; ”Hälsa”, ”Hem” (var vi bor, vad vi designar och var vi är ifrån), ”Ålder” och ”Resa” i varsin breakout session. Här förs samtalet mellan en handfull forskare och representanter från företag som Sweco och Scania. Hur ser förutsättningarna ut för framtiden när det gäller vår hälsa, hur kommer vi resa och hur och var kommer vi att bo?

Under ämnet ”Hem” deltar Marie Cederschiöld genom professor Magnus Karlsson vid Centrum för civilsamhällesforskning vilket självklart är fantastiskt roligt.

SET som i år hålls i år på KMH, Kungliga Musikhögskolan, går att medverka i gratis. Är du nyfiken på att höra mer om framtiden så anmäler du dig här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023