Välkommen på disputation 13/10

Fredagen den 13/10 bjuder Marie Cederschiöld högskola in att närvara vid Maria Norinders disputation.

Disputationen, som även sänds digitalt (länk finns i slutet av nyheten), avser Marias avhandling: A person-centred approach to support family caregivers in specialised home care - The Carer Support Needs Assessment Tool Intervention.

Närstående tar ett stort ansvar och har en central roll i vården av patienter med livshotande sjukdom som vårdas i hemmet. I den situationen rapporterar många närstående att de har behov av stöd och upplever otillräcklig kunskap för att vårda en svårt sjuk person. The Carer Support Needs Assessment Tool Intervention (CSNAT-I), på svenska Ditt behov av stöd, har utvecklats för att främja närståendes möjligheter att identifiera, uttrycka, och prioritera sina stödbehov. Avhandlingen utforskar erfarenheter och potentiella effekter av att använda interventionen Ditt behov av stöd (CSNAT-I) bland närstående och sjuksköterskor i specialiserad hemsjukvård.

Opponent:
Docent Jonas Sandberg, Sophiahemmet högskola.

Betygsnämnd:
Docent Jane Österlind, Marie Cederschiöld högskola.
Professor Staffan Karlsson, Högskolan Kristianstad.
Professor Berit Lindahl, Högskolan i Borås

Ordförande för disputationsakten:
Professor Malin Lövgren, Marie Cederschiöld högskola.

Datum: 13 oktober.
Tid: 13.00.
Plats: Marie Cederschiöld högskola, Aulan, Stigbergsgatan 30 eller via Teamslänk: Klicka här för att ansluta till mötet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 oktober 2023