900 deltagare när Marie Cederschiöld deltog i Malmö-konferens

Institutionen för vårdvetenskap var välrepresenterad när drygt 900 deltagare samlades i Malmö för Nationella konferensen i palliativ vård.

Den orangefärgade loggan lyste klart när fler än 15 medarbetare deltog med postrar och muntliga presentationer.

Dessutom deltog flera tidigare studenter från palliativa specialistprogrammet med postrar baserade på tidigare masteruppsatser vilket visar att vi har studenter i framkant som aktivt driver palliativ vård framåt.

Nationella konferensen för palliativ vård genomförs numer årligen och forskare, lärare och kliniskt aktiva personer från olika professioner från hela landet samlas för att dela aktuell ny forskning och kunskap samt skapa och vidhålla viktiga nätverk.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 oktober 2023