Felicia Forthmeier och Veronica Ekström har presenterat sin studie om skyddat boende på en forskarkonferens på Island.

Studie om skyddade boenden internationellt presenterad

Veronica Ekström och Felicia Forthmeier, verksamma vid institutionen för socialvetenskap, är nyss hemkomna från Island och den internationella forskningskonferensen European Conference on Domestic Violence. Där presenterade de sin studie om skyddade boenden.

Veronica Ekström och Felicia Forthmeier är nyss hemkomna från Island och den internationella forskningskonferensen European Conference on Domestic Violence som i år samlade 850 personer som på olika sätt arbetar med våld i nära relationer. På Island presenterade Felicia och Veronica sin studie ”Alone, Protected and Confined – Abused Women’s Constructions of Quality in Shelter”. Studien är den första av fyra delstudier som utgör Felicias avhandling vid institutionen för socialvetenskap.

Under tre dagar fick Veronica och Felicia möjlighet att samverka och diskutera med dels andra forskare, men också beslutsfattare och inte minst aktivister som på olika sätt arbetar för att förbättra förutsättningarna för våldsutsatta kvinnor.

– Det var ett spännande sammanhang att nå ut inom, säger Felicia. Dels var det nyttigt för att vi fick möjligt att komma ut med vår egen forskning. Men dessutom var det otroligt värdefullt att i tre dagar få lyssna till andras perspektiv och kontexter. Det var extra intressant att höra om det förebyggande arbete som görs i världen inom det här forskningsområdet. Hur kan våld motverkas och hur kan man arbeta för att fånga upp förövare tidigt så att kvinnor inte behöver skyddas och gömmas?

Fanns det något land som ni upplever har kommit lite längre inom det här området?

– Vi lyssnade bland annat på flera australiensare och blev inspirerade av deras gedigna program för att motverka våld mot kvinnor i nära relation. Det är något vi i Sverige skulle kunna inspireras av. Att i högre grad arbeta med förövarna och på ett tidigt stadium ta tag i roten av problematiken.

Studien som Felicia och Veronica presenterade har som titeln avslöjar ett fokus på skyddade boenden.

– Vi har försökt reda ut begreppet "skyddat boende”. Vad är ett skyddat boende? Vad tycker kvinnorna som bor där är ett bra skyddat boende? Vad behöver finnas på det skyddade boendet? Det är det vi intresserat oss för i den här studien, och Veronica fyller i:

– Jag och min kollega, Johan Hvenmark, har i tre och ett halvt år arbetat med ett större forskningsprojekt om kvalitet kopplat till skyddat boende. Vi skulle kunna säga att Felicias studie är en brygga mellan vårt arbete och Felicias avhandling som nu fortsätter med ytterligare tre större studier i tre år.

Felicia, kan du säga någonting om vad din nästa studie inom våld i nära relation kommer att belysa?

– Förslag: Kommande studier kommer fortsätta belysa skyddat boende utifrån olika aspekter, dess utveckling över tid och hur verksamheterna själv definierar och arbetar med kvalitet. fortsätta handla om skyddade boende för kvinnor och barn, säger Felicia. Dessutom har regeringen aviserat om att det kommer en tillståndsplikt nästa år som reglerar vilka ska få starta och bedriva skyddande boenden, vilket är väldigt spännande i sammanhanget.

Veronica fyller i:

– Hittills har det varit oreglerat kring hur ett skyddat boende ska drivas. Kvinnojourer har varit de dominerande aktörerna men idag finns en mängd verksamheter som drivs av kommersiella aktörer som dessutom säger ”vi vet vad de här kvinnorna behöver.” Men vet de vad de här kvinnorna behöver? Och vad händer när tillståndsplikten? Blir det krav på heldygnspersonal? Räcker det med volontärer eller blir det krav på att personalen ska vara socionomer? Det här påverkar vad Felicia ska göra framöver. Helt enkelt vad ett skyddat boende är idag och vad det kommer att utgöra i framtiden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2023