Ellen Backman vill lyfta forskningen om vuxenblivande med funktionsnedsättningar

Ellen Backman är från höstterminen 2023 knuten till Marie Cederschiöld högskola med en postdoktorstjänst som löper över två år på Institutionen för socialvetenskap. Ellen kommer framför allt att arbeta inom forskningsprogrammet MOD, Människovärde och Delaktighet.

Självklart ville vi veta mer om Ellens forskning inom funktionshinder och hur hon kommer att arbeta med det övriga forskningsteamet hos Marie Cederschiöld.

Varmt välkommen till Marie Cederschiöld högskola, Ellen! Hur kommer det sig att du ville arbeta just här?

– Tack! Jag har i många år arbetat som logoped och verksamhetsutvecklare inom habiliteringen med barn som har utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och deras familjer. Efter att en tid ha kombinerat forskning med kliniskt arbete kände jag mig redo att fördjupa mina akademiska kunskaper inom funktionshinderområdet. Jag lockades av Marie Cederschiöld högskola av många anledningar: dess storlek, läget på Södermalm, men framför allt lockades jag av de forskare och den forskningsmiljön som finns på Institutionen för socialvetenskap som jag tänker att jag kan lära mig mycket av.

Kan du berätta lite mer om hur du kommer arbeta tillsammans med forskningsgruppen på Marie Cederschiöld de kommande två åren?

– Min tjänst som postdoktor finns inom forskningsprogrammet MOD, Människovärde och Delaktighet. Syftet med forskningsprogrammet är bidrar med kunskaper som ökar social inkludering och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det projekt som jag ska genomföra är forskningsprogrammets tionde projekt, och har fokus på ”rörelsehinder ur ett livsloppsperspektiv”, mer specifikt på vuxenblivande, eller ”transition”, för personer med cerebral pares (CP). Jag kommer delvis samarbeta med doktorand Caroline Andersz som har en liknande inriktning på sitt doktorandprojekt.

Forskningen du bedriver har temat ”Rörelsehinder ur ett livsloppsperspektiv” och kommer att handla om vuxenblivande för personer med cerebral pares. Hur kommer din forskning inom detta fält att se ut de kommande två åren?

– Jag kommer att samarbeta med och använda enkätdata från det omfattande projektet ”Att leva som vuxen med cerebral pares i Västsverige”. I Västsverige har nämligen förekomsten av CP och bakomliggande orsaker följts sedan mitten av 1950-talet genom den populationsbaserade ”Västsvenska CP-panoramastudien”. Projektet ”Att leva som vuxen med cerebral pares i Västsverige” är den första populationsbaserade uppföljningen av vuxna personer med CP vi känner till, och den första som inkluderar alla grader av funktionsnedsättning. I projektet finns unikt material inom många livsområden, där vuxenblivande är ett.

Vad hoppas du att de här två åren hos Marie Cederschiöld kommer att resultera i?

– Forskning om vuxenblivande med olika funktionsnedsättningar är begränsad. Mitt mål är därför att hålla projektet praktiknära och sprida den kunskap som kommer fram ut i samhället för att bli till nytta för dem den berör. Jag hoppas också att jag under de här åren lär mig mycket från kloka kollegor och därigenom blir en bättre forskare. Dessutom, eftersom jag är från Göteborg och kommer fortsätta långpendla därifrån är min förhoppning att bli lite mer hemmastadd i Stockholm och njuta av omgivningarna!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023