Cecilia Bauman.och Anette Alvariza.

Samverkansprojekt fyller ett år

För nästan exakt ett år sedan inleddes ett fyraårigt samverkansavtal mellan Marie Cederschiöld högskola och Stockholms sjukhem. Här berättar Anette Alvariza och Cecilia Bauman om hur det avlöpt.

I denna särskilda satsning har Anette Alvariza, professor i palliativ vård, ett särskilt uppdrag för att i samarbete med patienter, närstående och medarbetare främja och bidra till ökad kunskap inom palliativ omvårdnad. Kopplat till uppdraget är också en doktorandtjänst, som innehas av Cecilia Bauman.

Anette, hur har det första året varit?

– Det här var ett helt nytt uppdrag när det inleddes. Ett samarbete som inte tidigare prövats. Så den första tiden handlade om att navigera rätt. Jag tycker att Stockholms sjukhem varit väldigt välkomnande och hjälpt oss att hitta fram till varandra och hur vi kan vara till nytta för varandra. Nu har vi skapat nätverk tillsammans och börjat hitta fram till våra roller. I mitt uppdrag ingår både att leda forskning som är angelägen för Stockholms Sjukhem samt att arbeta nära ledare och medarbetar i den kliniska vården. Jag finns på plats varje torsdag och försöker finnas till hands framför allt för sjuksköterskorna. Det projekt som Stockholms Sjukhem ingår i är ett projekt där vi har en stor forskargrupp med nationella och internationella samarbeten. Projektet handlar om webbaserat stöd för närstående som vårdas inom specialiserad hemsjukvård. I det projektet har också Cecilia som doktorand en viktig roll för att utvärdera den typen av stöd.

Cecilia Bauman, som sedan hösten 2022 arbetar med sin avhandling, menar att hon hittat sin roll i projektet. En viktig anledning till det menar hon är hennes yrkesbakgrund som sjuksköterska.

– Jag är glad för min långa kliniska erfarenhet som sjuksköterska. Det gör att jag känner mig väldigt hemma med att forska nära vårdpersonal och gör att jag uppskattar samarbetet med kliniken. Det har varit roligt att se att min forskning och hur arbetet fortskrider med den har efterfrågats av Stockholms Sjukhem. Jag blir inbjuden i dragningar för ledningsgruppen, säger Cecilia och fortsätter: En viktig effekt av vårt samarbete mellan högskolan och kliniken som jag märker är att min forskning kan inspirera andra sjuksköterskor att själva börja forska.

Anette flikar in:

– Det är precis det som vårt fyraåriga avtal syftar till. Att skapa och vara en brygga mellan akademi och klinik. I första hand syftar avtalet till att främja palliativ omvårdnad men det ska även kunna tjäna som inspiration för andra verksamhetsområden. Som det Cecilia nämner och som den omvårdnadsworkshop jag leder nu på Stockholms Sjukhem. Där diskuterar vi aktuella omvårdnadsåtgärder. Hur man pratar med närstående om att livet snart är slut. Hur man kommunicerar med kollegor när arbetet känns tungt. Det kan både ge nya insikter och att man lär sig nya saker inom palliativ vård.

Hur hoppas ni att samverkansprojekt som detta utvecklar sig när det gäller samarbeten mellan högskolan och våra ägare?

– Att inspirera andra sjuksköterskor genom att vara en del av bryggan mellan akademin och det praktiska vårdarbetet på kliniken, säger Cecilia.

– Framför allt att vi kan främja palliativ omvårdnad. Sedan hoppas vi också att det här kan inspirera högskolans övriga ägare så att vi kan få till ännu fler samarbeten. Att vara en riktigt bra forskare innebär för mig att vara starkt förankrad i en klinik, säger Anette.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023