Foto av: Andriana Syvanych/Mostphotos.

Kvällsseminarium: "Medborgerligt engagemang i Ukraina och Sverige"

Centrum för Civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola inbjuder till ett kvällsseminarium den 18 september, för att resonera om skillnader och likheter mellan medborgerligt engagemang och kris- och krigsberedskap i Ukraina och Sverige.

Det medborgerliga engagemanget i Ukraina har framställts som en viktig faktor för det ukrainska samhällets motståndskraft och förmåga till överlevnad trots den ryska aggressionen, både 2014 och 2022. Engagemanget, som framför allt verkar koncentreras till enskilda samtidshistoriska händelser, skiljer sig från det svenska, som bygger på stabila samhällsinstitutioner, en lång folkrörelsetradition och en hundraårig demokrati.

Att båda länderna visar på ett omfattande och vitalt medborgerligt engagemang, men att de historiska och institutionella villkoren samtidigt skiljer sig så starkt från varandra gör det intressant att resonera om vad vi kan lära av de många och skiftande villkor som gör att medborgerligt engagemang växer fram som en viktig samhällskraft.

Utgångspunkten är forskning om det medborgerliga engagemanget i Ukraina under Rysslands pågående anfallskrig och de svenska befolkningsundersökningarna om medborgerligt engagemang.

Deltagande i seminariet är professor Magnus Karlsson som studerar kris- och krigsberedskap i Sverige samt förmedlar kunskap om det ukrainska civilsamhället och professor Johan von Essen som är forskningsledare för befolkningsundersökningen om medborgerligt engagemang i det svenska samhället.

Välkommen på seminarium den 18 september klockan 18-20.
Ny plats: Sal 412 på Marie Cederschiöld högskola, Stigbergsgatan 30.
Anmälan görs senast den 15 september via formuläret här nedan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 september klockan 15.00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023