Foto: Peter Ekwall, Mostphotos.

Debatt: Vad kan civilsamhället vara i en orolig tid?

Ett civilsamhälle som möter unga och erbjuder samtal om livets stora frågor kan kanske i tider av krig, klimathot och ekonomisk oro bidra till ökad psykisk hälsa och välmående.

Så resonerar professorerna vid Marie Cederschiöld högskola, Magnus Karlsson och Johan von Essen, i en debattartikel på altinget.se idag.

Sedan mitten av 1900-talet verkar ungdomsorganisationerna i Sverige ha gått från att fokusera tro och ideologi till att i allt större utsträckning betona verksamhet och aktivitet. Samtidigt visar forskningen på ungdomars behov av meningsbärande perspektiv och kollektiva värderingar. Kanske är det en särskilt viktig uppgift för det civila samhällets organisationer i oroliga tider, funderar författarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 augusti 2023