Foto av: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Inbjudan till seminariet "Social välfärd med inriktning mot civilsamhället"
– vad blev det av ämnet och vad kan det bli?

Ämnesrådet för forskarutbildningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället bjuder in till seminarium. Vid seminariet presenterar professor Lars Skov Henriksen, Aalborg universitet och professor Riina Kiik, NTNU sin läsning av forskarutbildningsämnets nio första avhandlingar.

Marie Cederschiöld högskola bedriver sedan 2015 forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället där ett av de två forskarutbildningsämnena är Social välfärd med inriktning mot civilsamhället.

Som en del av högskolans kvalitets- och utvecklingsarbete tog professor Lars Skov Henriksen, Aalborg universitet och professor Riina Kiik, NTNU på sig uppdraget att genomföra en extern läsning av forskarutbildningsämnets nio första avhandlingar. Utifrån deras läsningar av avhandlingarna skall de bidra med reflektioner kring hur forskarutbildningsämnet har kommit att utvecklas och hur forskarutbildningsämnet kan bidra till forskningsfältet i stort.

Välkommen på seminarium och mingel den 30 augusti klockan 13-18.
Plats: Aulan, Stigbergsgatan 30
Anmälan görs senast den 23 augusti här via formuläret här nedan.

Komplett program för seminariedagen laddar du ned här! , 124 kB.

Seminariet arrangeras av Ämnesrådet för forskarutbildningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället vid Marie Cederschiöld högskola.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 augusti klockan 23.59.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juli 2023