Hur konstrueras kvalitet i social­tjänstens arbete med skyddat boende?

Nypublicerad artikel av docenterna veronicA ekström och johan hvenmark

Skyddat boende är en mycket viktig insats för kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Från att ha varit en verksamhet som nästan helt dominerats av kvinnojourer drivs hälften av landets skyddade boenden idag av privata företag. Socialtjänstens upphandlingar av skyddat boende i kombination med ökade krav på kvalitet och uppföljning har inneburit att synen på kvalitet har blivit allt viktigare. I en nypublicerad artikel, Ett pris man får betala? Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende skriven av Veronica Ekström och Johan Hvenmark undersöks hur lokala politiker och chefer inom socialtjänsten konstruerar kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende och i skyddade boenden.

Studien visar att kvalitet i förhållande till socialtjänstens arbete kan handla om evidens, kostnadseffektivitet och socialsekreterares specifika kompetens till säkerställandet av att utsatta ges stöd och hjälp att kunna leva självständiga liv. Vad gäller kvalitet i förhållande till skyddade boenden framkommer betydelsen av att man på boenden både följer socialtjänstens uppdrag och har kompetent personal. Allt för ”omhändertagande” inställning hos såväl socialtjänstens personal som personalen på skyddade boenden framställs som problematiskt och oprofessionellt. Analysen visar även att socialtjänstens arbete med kvalitet, upphandlingar av och placeringar på skyddade boenden kan utgöra en svårhanterlig konfliktyta där logiker och praktiker typiska för både marknad och välfärd ställs mot varandra.

– Det pågår en intensiv diskussion mellan politiker och såväl ideella som privata aktörer om hur skyddat boende ska utvecklas i framtiden. Bland annat har regeringen meddelat att det kommer att införas en tillståndsplikt. Vi hoppas att vår studie kan bidra till den diskussionen, säger Veronica Ekström som tillsammans med Johan Hvenmark har gjort studien.

Vill du läsa hela artikeln Ett pris man får betala? Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende, klicka här.

Johan Hvenmark & Veronica Ekström

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2023