Pernilla Omérov är lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri

"Vår utbildning är utformad utifrån framtidens behov"

Pernilla Omérov - Programansvarig Specialist­sjuksköterske­programmet i psykatrisk omvårdnad

Marie Cederschiöld högskolas specialistsjuksköterskeutbildng i psykiatrisk vård får omdömet hög kvalitet när UKÄ (Universitetskanslersämbetet) granskar specialist­sjuksköterskeutbildningarna vid svenska lärosäten. Här berättar Pernilla Omérov, programansvarig, om utbildningen.

Hej Pernilla. Granskningen visar att utbildningen håller en hög kvalitet. Vad tänker du om det?

– Det är roligt att få bekräftelse på allt bra som görs, säger Pernilla. Det blir bra när engagerade studenter och lärare arbetar tillsammans. En annan viktig faktor är vårt nära samarbete med det omgivande samhället vilket inkluderar både verksamheter och personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård. Upplever att vår utbildning bidrar till en bättre psykiatrisk vård.

Du är programansvarig för utbildningen. Kan du berätta lite om programmet och hur det utmärker sig bland övriga program med samma inriktning i landet?

– Vår utbildning engagerar. Alla lärare brinner för psykiatrisk vård. Utbildningen är uppbyggd runt seminarier där vi arbetar tillsammans med förbättringsområden. Det brukar bli livliga och spännande diskussioner som leder till fördjupning och förändring på riktigt.

– Inriktningen vårdvetenskap med etik- och livsåskådning är attraktiv för arbetsgivare som söker ledare, chefer och vårdutvecklare. Vår högskola har hög kvalité och campuset är ett av landets vackraste. Utsikten är fantastisk och häftigt att befinna sig i en historisk miljö mitt i Stockholm.

Vad skulle du vilja säga till alla sjuksköterskor därute som funderar på vidareutbildning men kanske är osäkra på vilken inriktning de ska välja?

–Specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård har ett brett arbetsfält. Många lockas av möjligheten att arbeta självständigt med livsviktiga frågor. Vår utbildning är utformad utifrån framtidens behov. Som student har du stora möjligheter att välja inriktning på din specialistutbildning.

Här kan du läsa mer om specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatri.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023