Rakel Eklund utbildade sig till specialistsjuksköterska på Marie Cederschiöld högskola

Rakel Eklund fastnade för psykiatrin under sin praktikperiod

Rakel Eklund, specialistsjuksköterska och forskare, förstod att hon var intresserad av psykiatrisk vård redan under praktiken på sjuksköterskeprogrammet. Här berättar hon om tiden som student vid Marie Cederschiöld högskola, och om den yrkesväg som följde - arbetet som forskare.

Hej Rakel! Du påbörjade din bana inom psykiatrisk vård på Marie Cederschiöld högskola när du läste specialistsjuksköterskeprogrammet under 2013-2015. Kan du berätta om studietiden och hur du upplevde den?
– Jag valde att studera på Marie Cederschiöld högskola (då Ersta Sköndal Bräcke högskola) för att jag kunde gå utbildningen på 50%, berättar Rakel. Det gjorde att jag inte behövde ta paus från mitt kliniska arbete utan kunde fortsätta jobba men ändå studera och fördjupa mig. Jag upplevde studietiden som mycket lärorik och jag fick verkligen en chans att fördjupa mig och förstå omvårdnad på ett nytt sätt vilket var mycket berikande. Lärarna på utbildningen var mycket engagerade. Jag minns också arbetet i vår basgrupp som kul, och det var roligt att träffa andra som också jobbade inom psykiatrin. Naturligtvis var det också lite tufft att både plugga och jobba, men jag lyckades få ihop det.

När förstod du att du var intresserad av att fördjupa dig inom psykiatri? Vad var det som lockade dig?
– Jag förstod att jag var intresserad av psykiatrisk vård redan under grundutbildningen när jag gjorde min VFU inom barn- och ungdomspsykiatrin, berättar Rakel. Jag fick därefter jobb på barnakuten och tyckte att det var intressant med patienter med en problematik som hade en mer psykiatrisk karaktär, tex ätstörningar. När jag sen jobbade inom Barn- och ungdomspsykiatrin som en ensam sjuksköterska på mottagningen för ångest, depression och trauma, så lockade det mig att lära mig mer. Jag tänkte att det skulle ge mig mer trygghet i min roll som sjuksköterska.

Idag arbetar du som forskare. Hur kommer det sig att du valde den vägen?
– När jag läste specialistutbildningen tyckte jag det var väldigt roligt att skriva magisteruppsatsen och min handledare peppade och utmanade mig under hela den resan, berättar Rakel. Det gjorde att jag fick mod att börja tänka i banorna kring att gå en forskarutbildning, och i februari 2016 antogs jag på en forskarutbildning. 2020 disputerade jag i ämnet palliativ vård och idag har jag dubbla kompetenser, både inom psykiatrisk och inom palliativ vård.

Berätta lite om din forskning.
– Idag arbetar jag i några olika forskningsprojekt där vi i forskargruppen utvecklar och utvärderar olika typer av psykosociala stödinsatser för barnfamiljer där någon i familjen har dött, säger Rakel. Jag har ett speciellt intresse för barn som närstående och barn i sorg, med särskilt fokus på Barnkonventionen och hur den kan implementeras på olika sätt. Till vardags handleder jag en doktorand, samlar in olika typer av data, skriver vetenskapliga artiklar, driver olika forskningsprojekt framåt tillsammans med mina kollegor, och deltar i olika populärvetenskapliga sammanhang som att berätta om barn i sorg i media och sociala medier.

Vill du veta mer om specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatri? Klicka här.

Namn: Rakel Eklund
Gör: Arbetar som forskare på heltid på Uppsala universitet
Utbildning: Psykiatrisjuksköterska, Fil dr, forskare
Gillar att göra på fritiden: Att vara i stallet, rida och pyssla om min medryttarponny och ridskolans hästar. Jag gillar också att skriva skönlitterärt och att göra chokladpraliner

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2023