Nypublicerad studie visar att kvinnor i hemlöshet drabbats extra hårt av covid-19-pandemin

I en studie från Institutionen för vårdvetenskap har kvinnor som tvingas leva i hemlöshet intervjuats om sina erfarenheter under covid-19-pandemin. Resultatet visar att kvinnornas erfarenheter av att uppleva hemlöshet och möta hotet från viruset förstorade deras upplevelser av utanförskap. Kön, våldsutsatthet, social isolering och missbruk var ytterligare faktorer som marginaliserade kvinnorna under pandemin. I en redan svår situation tog viruset hälso- och sociala frågor till en annan nivå. Tvärtemot Agenda 2030, att vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först, beskriver kvinnorna hur samhället saknade beredskap för att hjälpa dem under pandemin.

Studien är samskapad med kvinnor med egna erfarenheter av att leva i hemlöshet. Kvinnorna har designat studien, genomfört analysen samt skrivit resultatdel och diskussionsdel tillsammans med forskarna. Artikeln är publicerad i BMC Women’s Health och nås i fulltext via denna länk: Voices of women in homelessness during the outbreak of the COVID-19 pandemic: a co-created qualitative study | BMC Women's Health | Full Text (biomedcentral.com)

Projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet har uppmärksammats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nära vård-podden har i två avsnitt berättat om hur forskare och kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet arbetar sida vid sida för att förbättra vården för kvinnor som lever i samhällets utkant.

I det första programmet deltar Elisabet Mattsson, professor, Marie Cederschiöld högskola och Klara Essemyr, psykolog, Capio Vård för hemlösa Pelarbacken: Näravårdpodden - en podcast från SKR | Näravårdpodden träffar Klara Essemyr och Elisabet Matsson (transistor.fm)

I det andra programmet deltar två kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet som arbetar i projektet och Anna Klarare, docent, Marie Cederschiöld högskola: Näravårdpodden - en podcast från SKR | Utsatta kvinnor, hemlöshet och vikten av att bli lyssnad till! (transistor.fm)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2023