Stort intresse för nationell vårdkurs i samarbete med Socialstyrelsen

Covid 19-pandemins framfart under 2020 och dess effekter på hälso- och sjukvården ökade tydligt behovet av nya, effektiva insatser för att möta de resursbrister som pandemin medförde. En av högskolans insatser blev den nationella intensivkursen som utvecklades i samarbete med Socialstyrelsen. Den webbaserade kursen i vård, omsorg och bemötande, introducerades först i april 2020 och har sedan start fullföljts av över 4600 personer.

Syftet med kursen, som består av två delar, var att kunna stötta både kommunala och privata arbetsgivare inom omsorg, hemtjänst och LSS och att ge baskunskaper inom omvårdnad. Kursen avslutas 15 januari 2023.

Anna Klarare, docent vid Institutionen för vårdvetenskap, har ansvarat för kursen tillsammans med Anette Mimer-Sjöblom på Uppdragsutbildningsenheten. Ett flertal medarbetare bidrog med material och arbetade intensivt tillsammans för att skapa utbildningen.

- Vi är glada och hedrade att tillsammans med Socialstyrelsen kunnat bidra till samhällsbyggandet under en utmanande tid med pandemi. Samtal och kommunikation med deltagare i intensivkursen har varit berikande och deltagarna understryker vikten av utbildning för att kunna bidra i samhällets verksamheter, berättar Anna Klarare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2023