Mats Ewertzon, affilierad forskare, Åsa Kneck, sjuksköterska, docent och lektor och Pardis Momeni, sjuksköterska och lektor

Aktuellt forskningsprojekt med fokus på anhörigas behov

Anhöriga till personer inom äldrevård och palliativ vård upplever sig mer inkluderade i vården jämfört med anhöriga inom psykiatrisk vård och diabetesvård. Det framgår av ett forskningsprojekt som pågår vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm.

– Studierna känns extra aktuella med anledning av den Nationella anhörigstrategin som antogs i våras. I den betonas anhörigas behov av delaktighet och information i vården och omsorgen av den närstående. Och det är just detta som vår forskning inriktar sig på, säger projektsamordnare Mats Ewertzon.

Mats är verksam som affilierad forskare vid Marie Cederschiöld högskola och också knuten som forskare till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Läs hela artikeln här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2023