Professor Anette Alvariza stärker den palliativa vården på Stockholms Sjukhem

Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård vid Marie Cederschiöld högskola, har sedan september en anställning på Stockholms Sjukhem. Under 2020 blev Stockholms Sjukhem delägare i Marie Cederschiöld högskola och har sedan dess betalat ett delägarbidrag som bland annat finansierar Anette Alvarizas tjänst.

Anette Alvariza om sin roll på Stockholms Sjukhem:

"Jag kan bidra med vad det redan finns för evidens och nya sätt att arbeta. Jag kan hjälpa till att utveckla en idé eller strukturera projektplaner som man kan ta vidare i vården. Men det kan också vara enkla frågor, kanske vill man ha kontakt med någon, jag har ett stort kontaktnät och om man exempelvis söker någon forskare så kan jag kanske vara mellanhand".

Läs hela artikeln här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023