Artikel i GP (22/11): Barn ska aldrig behöva flytta tillbaka till en våldsam förälder

I en debattartikel publicerad 22/11 i GP pekar Professor Maria Eriksson, tillsammans med fyra andra skribenter, på brister i de stödinsatser som är avsedda att hjälpa barn som utsatts för våld. Bland annat lyfts frågan om svårigheterna att kunna garantera en trygg boendesituation efter vistelsen på ett skyddat boende.

Under två år har Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid vid Linköping Universitet, Marie Cederschiöld högskola och Göteborgs Stadsmission drivit det EU-finansierade projektet ”Efter våldet” vars syfte är att stärka rättigheterna för barn på skyddat boende. Detta mot bakgrund av de kända brister som finns.

”Många barn och föräldrar som flytt undan våld i familjen tvingas flytta runt mellan olika temporära boendelösningar, ibland i miljöer som är farliga och skrämmande för barn. Det kan handla om att behöva bo några nätter i taget på olika vandrarhem eller härbärgen”.

Att samhället många gånger misslyckas med att garantera våldsutsatta barn trygghet, skydd och återhämtning är oacceptabelt, skriver skribenterna och menar att frågan om barnens rättigheter måste lyftas högre upp, även på den politiska dagordningen.

I artikeln uppmanas den nytillträdda regeringen att se till att våldsutsatta barn får sina rättigheter tillgodosedda genom att:

– Säkerställa att förslagen i utredningen ”Ett fönster av möjligheter” blir verklighet.

– Prioritera frågor som rör våldsutsatta barn högre på dagordningen, och lyssna in barn och ungas egna röster.

– Säkerställa att alla barn som vistas på skyddat boende får en fortsatt trygg boendesituation efter tiden på ett skyddat boende.

”Detta är rättigheter som Sverige enligt lag är skyldiga att garantera för varje barn. Tills lösningarna är på plats riskerar dessa barn att fara illa. Vi behöver agera här och nu, tillsammans för alla barns rätt till en uppväxt fri från våld”.

Läs hela artikeln här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2022