Pris till professor Magnus Tideman

På Riksförbundet FUBs Intradagar 2022 fick tre forskare pris från Gunnar Kyléns minnesfond. En av dessa var högskoland professor Magnus Tideman

Professor Magnus Tideman har tilldelats pris av Gunnar Kyléns minnesfond. Kylén var psykolog och bitr. professor i pedagogik och under många år nationellt och internationellt erkänd forskare med inriktning på intellektuell funktionsnedsättning. Hans engagemang fokuserades mest på dom som har de mest omfattande intellektuella svårigheterna, dvs den grupp som behöver det bästa bemötandet, den bästa personalen och den bästa miljön att leva i.

Prismotiveringen lyder så här:

Magnus Tidemans mångåriga forskningskarriär har fokuserat på villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning när det gäller utbildning, sysselsättning och inflytande. Bland annat har han lyft fram hur personer med intellektuell funktionsnedsättning påverkats av pandemins nedstängning. Magnus Tidemans pionjärskap inom handikappforskningen har inspirerat nya generationer av forskare. Magnus Tideman har på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat i Gunnar Kyléns anda och bidragit till kunskapsutveckling och teoriutveckling omkring helhetssyn på människan för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Redigerad bild från FUBs webbplats

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022