Häst och lärande – ett område under utveckling

Hästumgänge och ridning kan spela en stor roll för friskvård och rehabilitering. Vid Marie Cederschiöld högskola pågår sedan länge forskning om hur djur kan hjälpa till och medverka vid rehabilitering. I september hålls ett nordiskt seminarium inom området.

Vid Marie Cederschiöld högskola pågår ett forskningsprogram om sällskapsdjurs betydelse för människors hälsa. Hästar är ett av de djur som ofta används inom vården. Hästunderstödda insatser omfattar hästunderstödd terapi, hästunderstött lärande och hästunderstödda aktiviteter.

Fokus för årets kommande seminarium är att någon form av lärande äger rum. I hästunderstödd terapi kan det handla om att hjälpa en person att återta gamla kunskaper eller att initiera lärprocesser som gäller nya företeelser. Hästunderstött lärande kan inbegripa aktiviteter inriktade mot specifika pedagogiska mål.

– Styrkan med hästunderstödda insatser är att de kan varieras på olika sätt. Individuellt eller i grupp kan de omfatta att lära sig nya strategier i en förändrad tillvaro eller socialt samspel. Vid årets nordiska seminarium fokuserar vi på lärande oavsett vilken typ av hästunderstödd insats som pågår, säger Henrik Lerner, lektor på Institutionen för vårdvetenskap och del av seminariets vetenskapliga kommitté.

Den 16-17 september hålls det fjärde Nordiska Forskningsseminariet om Hästunderstödda insatser. Målgrupp är forskare och praktiker, politiker, beslutsfattare och aktörer inom skolan, vården och det sociala arbetets verksamhetsformer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juli 2022