Magnus Tideman utsedd till särskild utredare av regeringen

Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Marie Cederschiöld högskola har av regeringen utsetts till särskild utredare som ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning.

– Under många år har det diskuterats för- och nackdelar med att samla kunskaper på nationell nivå om elever med olika typer funktionsnedsättningar i skolan. Det finns idag en del statistik men det behövs mer kunskap, frågan är hur det kan göras så att den personliga integriteten inte kränks och att uppgifterna är tillförlitliga. Det är ett viktigt och intressant uppdrag att få utreda och föreslå förbättringar, säger Magnus Tideman.

Barn och elever med funktionsnedsättning har en särskild utsatthet i skolan, är i högre grad utsatta för olika former av mobbning och har oftare psykisk ohälsa jämfört med elever utan funktionsnedsättning.

Den kommade utredningen ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten säkerställs. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Läs mer på regeringens hemsida.

För mer information, kontakta Magnus Tideman.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022