Flickor, fritid och fysisk aktivitet – en utställning där forskning, foton och röster möts

Fysisk aktivitet är viktigt för alla barns hälsa, men alla vill eller kan inte idrotta. Nu presenteras forskningresultat i dialog med beslutsfattare, unga flickor, invandrade föräldrar, aktörer inom civilsamhället och företrädare för skola i form av en fotoutställning för att ge röst åt de som inte deltar i idrottsrörelsen.

– Vi står inför ett samhällsproblem om vi inte är beredda att fundera på hur vi organiserar för alla barns möjlighet till att vara fysiskt aktiva, det handlar om folkhälsan både idag och för framtiden, säger Åsa Kneck, forskare vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm.

Åsa Kneck och kollegan Anders Kassman har under fyra år bedrivit forskning för att förstå mer om förutsättningar och uppfattningar kring flickors möjlighet till fysisk aktivitet och idrott. I studien har de främst fokuserat på att lyssna till de som står utanför idrottsrörelsen. Resultaten visar att det finns fler sammanhängande orsaker.

– Vi vet sedan tidigare att med en allt mer bekväm livsstil så är rekommendationerna för fysisk aktivitet svåra att nå, och att detta särskilt gäller barn som inte deltar i organiserad idrott på fritiden. Flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar och minst fysiskt aktiva är flickor med utländsk bakgrund, säger Åsa Kneck.

I projektet har forskarna följt en grupp flickor, i åldersgruppen mellanstadiet till högstadiet i stadsdelen Hässelby-Vällingby i västra Stockholm. I projektet har flickorna fått i uppdrag att fota sin vardag. Dessa bilder har sedan legat till grund för intervjuerna med flickorna.

– Genom flickornas fotografier har vi lärt oss vad som är viktigt för dem på fritiden och hur de uppfattar fysisk aktivitet - det har varit många foton på trapphus och fötter. Vi har tillsammans med flickorna utgått från tre modeller för hur barns fysiska aktivitet kan främjas; genom skolan, idrottsrörelsen eller individ och familj och tittat på för- och nackdelar med respektive modell. Även om mer fysisk aktivitet via skolan efterfrågas av föräldrar i en av studierna, så är flickorna mer tveksamma eftersom de ser många skäl till att inte vilja bli vare sig svettig eller andfådd på idrottslektioner, säger Anders Kassman.

Forskarna har även gjort en intervjustudie med föräldrar födda i Somalia, Syrien, Eritrea och Sverige med döttrar som både deltar och inte deltar i organiserad idrott på fritiden, för att hitta eventuella skillnader mellan födelseland.

– Ofta beskrivs föräldrar utgöra ett hinder för flickors deltagande på grund av religiösa och kulturella skillnader. Men våra resultat visar att de svenskfödda föräldrarna har mycket gemensamt med de utomeuropeiskt födda föräldrarna, där otrygghet i närområde är centralt, och att kraven på en organiserad fritid kan kännas övermäktig samt stå i konkurrens med det som upplevs vara en god fritid, säger Åsa Kneck.

Studien visar att det inte bara är flickor i högstadiet som är mindre fysiskt aktiva. Även flickor i årskurs tre till sex uppfattade att ett deltagande i idrottsrörelsen kunde kännas kravfullt av många anledningar.

– Flickorna kunde uttrycka att de längre fram, när de utvecklat vissa fysiska förmågor och var mindre beroende av föräldrars medvekan, kunde tänka sig att delta i någon idrottsaktivitet, säger Anders Kassman.

Samtidigt visar en organisationsstudie inom samma forskningsprojekt att man ofta behöver börja med aktiviteter när barnen är relativt små. Dels för att få en plats, men framförallt för att det är svårt att börja med aktiviteter där andra redan utvecklats och svetsats samman under flera år.

– Med totalt sju genomförda studier i forskningsprojektet, de flesta förlagda i samma förort, har vi en massa forskningsresultat. Vår målsättning är att genom utställningen skapa en mötesplats där vi tillsammans kan få idéer till hur fysisk aktivitet kan främjas, så att inte vissa grupper av barn lämnas utanför, säger Åsa Kneck.

Utställningen hålls den 16 maj klockan 16-19 i Hässelby strands församlingslokaler. Där kan du ta del av flickornas foton, panelsamtal, interaktiva moment, möjlighet till fysisk aktivitet, musik och fika.
H.K.H. Prins Daniel är hedersgäst. Ta del av hela programmet här , 2 MB..

För frågor, kontakta Åsa Kneck, asa.kneck@mchs.se eller Anders Kassman, anders.kassman@mchs.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2022