Fortsatt stort intresse att bli sjuksköterska

Intresset för att börja studera på Marie Cederschiöld högskola är fortsatt stort. Totalt har 4 138 ansökt till höstens utbildningar, vilket är högre än när pandemin bröt ut våren 2020.

I tisdags natt stängde anmälan på Antagning.se för studiestart till hösten. Totalt i Sverige hade nära 377 000 personer anmält sig till höstens högskoleutbildningar, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med anmälningsrekordet i fjol.

Till Marie Cederschiöld högskolas sjuksköterskeprogram är söktrycket dock fortsatt högt med 18,27 sökande per plats och till Socionomprogrammet 17,40 sökande per plats.

– Totalt 376 665 sökande till höstterminen är väsentligt färre än under corona­pandemin: 419 097 hösten 2021 och 407 026 hösten 2020. Men årets notering är högre jämfört med höstterminerna 2016–2019, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

– Minskningen i antalet sökande generellt, beror främst på borttagandet av restriktionerna kring corona-pandemin, som gjort det möjligt att gå tillbaks till att arbete istället för att studera, säger Alf-Roger Kihlstenius, studieadministrativ samordnare på Marie Cederschiöld högskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2022