Så kan ideella organisationer samskapa bättre i välfärden

Hur arbetar man med samskapande inom välfärden? I ett nyligen avslutat projekt har forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola studerat hur man bäst kan tillvarata kompetens för att öka delaktighet, kvalitet och effektivitet inom organisationer. På konferensen Kunskapsarena 2021, 8-9 december, kan du ta del av resultatet.

Samskapande inom välfärden handlar om att ta till vara erfarenhet och kunskap hos inblandade parter, i detta fall patienter, brukare och boende. I projektet ”Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg” har forskarna identifierat utvecklingsområden för att se hur man kan öka medskapandet inom idéburen vård och omsorg. Bland annat har det undersökts hur medskapandet organiseras men även vilka grupper som faktiskt deltar.

– Vi har jämfört äldreboenden i Sverige samt gjort två studier inom Bräcke diakonis verksamhet. Studierna har visat att det finns variationer i hur och om man samskapar. Utifrån det har vi tagit delar av vår tidigare forskning för att utveckla och utföra utvecklings- och utbildningsprogram, säger Ola Segnestam Larsson, ekonomie dr vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

På konferensen Kunskapsarena 2021 berättar Ola Segnestam Larsson mer om projektet. Dessutom finns tillfälle att höra mer om kunskapsstyrning i vård och omsorg, om samskapande och marknadsanpassning i sjukvården samt om samskapande evidensbasering. Konferensen hålls för fjärde året i rad och målet är att främja möten mellan forskning och praktik.

För mer information om projektet, kontakta Ola Segnestam Larsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 december 2021