Kurs för diakoner om demensproblematik diplomeras av H.M. Drottningen

Förra veckan startade en ny viktig uppdragsutbildningskurs vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kursen riktar till sig diakoner som i sitt jobb möter personer med demensproblematik och deras närstående i församlingen, i vård och omsorgsboenden eller på sjukhus. Efter avslutad och godkänd kurs erbjuds deltagarna Silviahemmets diplom som delas ut av H.M. Drottningen.

Inför starten av kursen deltog högskolans rektor Roger Klinth vid Silviahemmets diplomeringsceremoni på Drottningholms slottsteater, där biståndshandläggare och diakoner från tidigare kurser fick ta emot diplom av H.M. Drottningen. I samband med det fick Roger Klinth tillfälle att hålla ett kort tal där han bland annat berättade om den kommande utbildningen som hålls i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och Ersta diakoni.

– Det är en mycket angelägen utbildning som ger deltagarna rätt verktyg och kunskap för att kunna stödja på rätt sätt efter hur sjukdomen utvecklas och vad de behöver tänka på i olika möten. Kognitiv sjukdom som demens innebär stora påfrestningar både för den som insjuknat liksom för anhöriga, säger Anette Mimer Sjöblom, enhetschef för uppdragsutbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar. Av de 150 000 demenssjuka i vårt land bor idag två av tre i egen bostad, vilket gör att de behöver hjälp utifrån. Vid denna kurs lärs sig deltagarna om livsvillkoren i samband med demens, både ur ett individuellt och ett socialt/medborgerligt perspektiv. Dessutom diskuteras utredning, hjälpmedel och anhörigas situation. Frågorna relateras till ett församlingsdiakonalt perspektiv. Årets kursdeltagare diplomeras vid nästa års diplomeringsceremoni.

För mer information, kontakta Anette Mimer Sjöblom.

Vill du veta mer om kursen? Läs mer här.

Stiftelsen Silviahemmet grundades av drottning Siliva för 25 år sedan med syfte att utbilda fler yrkesgrupper inom vård och omsorg om demens. I dag finns drygt 1 000 anställda inom vården som genom kompletterande högskoleutbildning erhållit utbildning och diplom via Silviahemmet. Vid förra veckans ceremoni tilldelades diplom till nyexaminerade biståndshandläggare, diakoner, Silviasystrar och Silviasjuksköterskor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 december 2021