2,4 miljoner till projekt om jämlik vård för kvinnor som lever i hemlöshet

Ersta Sköndal Bräcke högskola får 2,4 miljoner från Vetenskapsrådet för att undersöka hur kvinnor som lever i hemlöshet ska få vård på lika villkor som övriga befolkningen. I projektgruppen kommer kvinnor med erfarenhet av att vara hemlösa arbeta tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och företrädare för vård och sjuksköterskeutbildningar.

I välfärdssamhället Sverige finns det extrema ohälsoklyftor även idag 2019. Hemlösheten bland kvinnor ökar, vilket är förknippat med alkohol och drogmissbruk, fattigdom, fysisk och mental ohälsa, sexuellt våld och socialt utanförskap. Dessa kvinnors möjligheter till vård på samma villkor som den övriga befolkningens är kraftigt begränsade. Det bidrar i sin tur till att kvinnor som lever i hemlöshet har en ökad risk att dö för tidigt, ofta av botbara sjukdomar. Hemlösa kvinnor väntar ofta med att söka vård tills sjukvårdsbehoven blir akuta, där en förklaring kan vara att de känner sig diskriminerade.

– Vårt samhälle har inte lyckats med att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och vård för kvinnor som lever i hemlöshet. Det här projektet utgår från antagandet att ohälsa endast kan bekämpas genom delaktighet och inflytande. Marginaliserade grupper, såsom kvinnor som inte har någonstans att bo, har helt saknat det inflytandet, säger Elisabet Mattsson, professor och projektledare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Det som är unikt i projektet är att kvinnor med erfarenheter av hemlöshet är medskapande i forskningsprocessens olika delar och på så vis kan vara med och påverka vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå vård på lika villkor. Projektet leds av Ersta Sköndal Bräcke högskola och utförs i samarbete med Capio Maria Hemlösa, Högskolan i Gävle, Röda korsets högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Anslaget löper under 3 år.

För mer information, kontakta Elisabet Mattsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2022