Louise Häger Tibell

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Doktorand

Telefon: 076-636 50 56

E-post: louise.hager-tibell@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024