Eventdatum: 2024-03-05

Liv Widings slutseminarie

Den 5 mars har Liv Widing, doktorand vid Marie Cederschiöld högskola, slutseminare.

I slutseminaret presenterar hon sin avhandling Hästens makt? Makt vid ett HVB med sexuellt utsatta flickor där man använder sig av hästunderstödd terapi.

När: 5 mars, kl. 9 -11

Var: sal 2

Doktorand: Liv Widing

Interngranskare: Pelle Åberg

Externgranskare: Tina Mattsson (Lunds universitet)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024