Linda Jonsson

The Department of Social Sciences

Title: Lecturer

Phone: +46-70 552 27 19

Mail: linda.jonsson@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publications

Carl Göran Svedin, Linda Jonsson, Åsa Landberg (2024). Erfarenheter av våld och övergrepp bland barn och unga med funktionsnedsättning
Linda Jonsson, Hanna Linell, Maria Eriksson (2024). Implementering av Efter barnförhöret i Stockholms stad
[Fulltext]
Linda Jonsson, Maria Eriksson (2023). A safe journey through Barnahus: Child participation and steps for improvement at European Barnahus
[Fulltext]
Carl Göran Svedin, Meghan Donevan, Marie Bladh, Gisela Priebe, Cecilia Fredlund, Linda Sofia Jonsson (2023). Associations between adolescents watching pornography and poor mental health in three Swedish surveys
Maria Eriksson, Linda Jonsson, Karin Robertsson, Anne-Lie Vainik (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning
[Fulltext]
Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2023). Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo"
Meghan Donevan, Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2023). Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion
[Fulltext]
Cecilia Fredlund, Linda S Jonsson (2023). Perceived Help and Support for Sex as Self-Injury: A Qualitative Study of a Swedish Sample
Maria Zetterqvist, Åsa Landberg, Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2023). The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury
Linda Jonsson, Maria Eriksson, Malin Meissner, Carolina Schillaci (2023). ”Vi jobbar med familjer och barn i alla möjliga situationer”: Familjestödsenheten i Farsta och arbetet med barn som upplevt våld
[Fulltext]
Meghan Donevan, Linda Jonsson, Marie Bladh, Gisela Priebe, Cecilia Fredlund, Carl Göran Svedin (2022). Adolescents' Use of Pornography: Trends over a Ten-year Period in Sweden
Linda Jonsson, Malin Jenstav, Maria Eriksson (2022). Att implementera Liten och Trygg i Stockholms Läns förskolor
[Fulltext]
Maria Eriksson, Linda Jonsson (2022). AVEC - The IDEAL model of child centred multiagency coordination: Experiences of development and implementation
[Fulltext]
Maria Eriksson, Linda Jonsson (2022). AVEC - The IDEAL model of child centred multiagency coordination: Short description
[Fulltext]
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Jonsson (2022). Det gäller en av fyra: Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021
[Fulltext]
Maria Eriksson, Linda Jonsson (2022). Efter våldet - IDEAL samverkan kring barn i skyddat boende: Kort beskrivning
[Fulltext]
Maria Eriksson, Linda S. Jonsson (2022). Efter våldet - IDEAL samverkan kring barn i skyddat boende: Utveckling och implementering
[Fulltext]
Hedvig Andersson, Erik Aspeqvist, Örjan Dahlström, Carl Göran Svedin, Linda S. Jonsson, Åsa Landberg, Maria Zetterqvist (2022). Emotional Dysregulation and Trauma Symptoms Mediate the Relationship Between Childhood Abuse and Nonsuicidal Self-Injury in Adolescents
Maria Eriksson, Linda Jonsson (2022). IDEAL samverkan: En modell för barncentrerad samverkan runt barn i skyddat boende
Linda Jonsson, Malin Jenstav, Maria Eriksson (2022). Implementering av Liten och Trygg i Järfälla kommun: Ett pilotprojekt
[Fulltext]
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Sofia Jonsson (2022). Patterns of disclosure and perceived societal responses after child sexual abuse
Linda Jonsson (2022). Sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn och unga i Sverige
Linda Jonsson (2022). Utvärdering av implementering av Liten och Trygg i 8 Förskolor
Maria Zetterqvist, Linda Jonsson, Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2021). A potential increase in adolescent nonsuicidal self-injury during covid-19: A comparison of data from three different time points during 2011 - 2021.
Maria Eriksson, Linda Jonsson (2021). AVEC : Work package 2 : ”Multi-disciplinary cooperation and referral pathways”: Summary of findings from mapping of experiences of multi agency cooperation (Milestone 2) 2021-07-05
[Fulltext]
Linda Jonsson (2021). Evidensbasering av pionjärverksamheter inom socialt arbete: Beskriva och utvärdera arbetet av specialinriktade insatser för unga utsatta för våld
Erica Mattelin, Amal R. Khanolkar, Frida Fröberg, Linda Jonsson, Laura Korhonen (2021). 'Long journey to shelter': a study protocol : a prospective longitudinal analysis of mental health and its determinants, exposure to violence and subjective experiences of the migration process among adolescent and young adult migrants in Sweden
Malin Joleby, Carolina Lunde, Sara Landström, Linda Jonsson (2021). Offender strategies for engaging children in online sexual activity
Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2021). Unga, sex och internet efter #metoo: Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021
Malin Joleby, Carolina Lunde, Sara Landström, Linda Sofia Jonsson (2020). "All of Me Is Completely Different": Experiences and Consequences Among Victims of Technology-Assisted Child Sexual Abuse
Linda Jonsson (2020). Unga som skadar sig med sex
Åsa Landberg, Linda Jonsson (2017). En del av verkligheten: om barn, sexuella övergrepp och nätet

Page information

Last updated:
11 June 2024