Anna Whitaker

The Department of Social Sciences

Title: Associate Professor in Social Work 

Phone: +46 76 636 51 27

Mail: anna.whitaker@mchs.se

Address: Box 441, 128 06 Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12

Working area

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Natasja Andersson Elmtoft, Anna Whitaker (2023). Personlig professionell utveckling för socionomer
Anna Whitaker (2018). Föräldrars erfarenheter av sitt funktionshindrade barn genom perioder av hälsa och ohälsa
Anna Whitaker (2015). "Det där kan du ju inte studera!": när ideologi påverkar forskning om anhörigskap, funktionshinder och omsorg
Eva Jeppsson-Grassman, Anna Whitaker (2013). Ageing with disability: a lifecourse perspective
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2013). Ageing with disability: an introduction
Anna Whitaker (2013). Death and dying in the Nordic countries
Anna Whitaker (2013). In the shade of disability reforms and policy: parenthood, ageing and lifelong care
Anna Whitaker, Eva Jeppsson Grassman (2013). Living and ageing with disability: summary and conclusion
Eva Jeppsson Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson, Anna Whitaker (2012). A long life with a particular signature: life course and aging for people with disabilities.
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2012). Existentiell omsorg i församlingens hägn: Svenska kyrkans roll i livets slutskede
Anna Whitaker (2012). I skyggen av handikappolitikk og reformer: foreldreskap og omsorg gjennom et langt liv
Anna Whitaker, Els-Marie Anbäcken (2012). Omsorgens existentiella innebörder i livets sista tid: från de äldstas horisont
Eva Jeppsson-Grassman, Anna Whitaker (2012). Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv
Eva Jeppsson Grassman, Lotta Holme, Annika Taghizadeh Larsson, Anna Whitaker (2011). Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar
[Fulltext]
Anna Whitaker (2010). Det är illa att inte längre kunna se allt vackert
Anna Whitaker (2010). The body as existential midpoint—the aging and dying body of nursing home residents
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2009). Divergent Logics of Spiritual Care: End of Life and the Role of the Church of Sweden
Anna Whitaker (2009). Family involvement in the institutional eldercare context: towards a new understanding
Anna Whitaker (2009). Åldrande, död och anhörigskap
Anna Whitaker (2008). Anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende
[Fulltext]
Anna Whitaker (2008). Ett liv aldrig mer som andras: föräldraskap, funktionshinder och åldrande
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2007). End of life and dimensions of civil society: the Church of Sweden in a new geography of death
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2007). Med olika språk och omfattning: Svenska kyrkans stöd under livets sista tid
Eva Jeppsson Grassman, Anna Whitaker (2006). With or without faith: spiritual care in the church of Sweden at a time of transition
Anna Whitaker (2004). Livets sista boning: anhörigskap, åldrande och död på sjukhem
Anna Whitaker (2003). Anhörigskap på sjukhem
Anna Whitaker (2002). Att dela den gamlas sista tid: En studie av anhöriga på sjukhem
Anna Whitaker (2002). Att dela den gamlas sista tid: en studie av anhöriga på sjukhem
[Fulltext]
Jan-Håkan Hansson, Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Att ge och ta emot hjälp:  anhöriginsatser för äldre och anhörigstöd - en kunskapsöversikt
Magnus Jegermalm, Anna Whitaker (2000). Upptäckten av anhöriga?: kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga i Stockholms län
Anna Whitaker (1999). Frivilligmedverkan i vården

Page information

Last updated:
24 January 2022