Anna Ardin

The Department of Civil Society and Religion

Title: PhD Student

Phone:

Mail: anna.ardin@mchs.se

Address: Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Erstagatan 1N, 3tr

Arbetsområden

Anna är intresserad av det civila samhällets demokratiska utrymme i en svensk kontext.

Examen
Fil. mag. statsvetenskap, Uppsala universitet
Fil. kand. etnologi, Uppsala universitet

Page information

Last updated:
25 August 2022