Utbildning inom vårdvetenskap

Bild på sjuksköterska

Våra utbildningar inom vårdvetenskap har en lång historia. Marie Cederschiöld var den som ledde utbildningen av Sveriges första sjuksköterskor vid Sveriges första diakonissanstalt. Den utbildning som än idag bedrivs hos oss.

Vid våra sjuksköterskeprogram utbildar vi dig som vill bli sjuksköterska, men även dig som redan är sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska.

Marie Cederschiöld grundade Sveriges första diakonissanstalt 1851 och var dess föreståndare under tio år. Hon arbetade redan från början i linje med den devis som idag är högskolans, Kunskap i människans tjänst. Under hennes ledarskap startades utbildningar inom bland annat sjukvård och socialpedagogik, ännu idag centrala inslag i högskolans utbildningsutbud.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024