Ledarskap i flexibla organisationer (vård)

Institutionen för Vårdvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten på högskolan kursen:
Ledarskap i flexibla organisationer, 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå
(vårdvetenskap, 5 hp, samhälls- och beteendevetenskap 2,5 hp)

Målgrupp
Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper för att leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad och som är verksamma inom exempelvis psykiatrisk vård eller beroendevård. Även yrkesverksamma inom ett psykiatriskt omvårdnadskontext, kommunal hälsosjukvård, primärvård och kriminalvård, som är intresserade av att leda omvårdnaden är välkomna att söka.

Kursinnehåll
De områden som behandlas i kursen är:
- att leda och utveckla psykiatriska omvårdnad
- omvårdnadshandledning och professionsutveckling
- vårdkvalitet och patientsäkerhet
- vårdetiska problemställningar

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som halvtidsstudier och genomförs digitalt.
Kursen innehåller sammanlagt fem obligatoriska seminariedagar under ca 10 veckor. Mellan de obligatoriska studiedagarna genomförs studieuppgifter via nätet.
En enskild hemtentamen ingår också i kursen.

Kursen samläses med studenter på Specialistsjuksköterskeprogram i psykiatrisk vård.

Kursdagar
Fem gemensamma kursträffar under augusti-oktober 2024.
Tre digitala träffar och två fysiska träffar.

Plats
De fysiska träffarna hålls i högskolans lokaler på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).
De digitala träffarna sker i mötesverktyget Teams
För karta se längre ner på sidan.

Kursledare
Anna Hansson, lektor

Kostnad
ca 11 800 kr exkl. moms. Avgfiten kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en avgiftsbelagd poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Hösten 2024
Ort: Stockholm & Digitalt
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2024
Sista ansökningsdag: Våren 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Anna Hansson
anna.hansson@mchs.se

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2023