Kurs om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning
- för lärare, programansvariga och studierektorer vid universitet och högskolor

Högskolan erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fem förmiddagar om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Kursen Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, 3 hp ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Målgrupp
Programansvariga, studierektorer samt lärare vid de program där examenskraven omfattar examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Undervisningsformer
Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteratur och föreläsningar varvat med praktiska övningar och diskussioner samt seminarier. Det förekommer också lärandeaktiviteter som förutsätter arbete mellan kurstillfällena.

Examination
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet, dels genom en hemtentamen som består av att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Kursansvariga/Lärare
Lisa Lundberg, socionom och doktorand i socialt arbete, med lång erfarenhet av att undervisa om våld i nära relationer på grundläggande och avancerad nivå.

Undervisande lärare under kursen är också bland annat Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola. Marias forskning är inriktad på våld mot barn i nära relationer, och hon har stor erfarenhet av att utveckla både hela utbildningsprogram och kurser specifikt inriktade på våldsområdet.

Kursdatum
Kursen ges med fem gemensamma kursträffar ( förmiddagar kl. 09.00-12.00).
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november

Plats
Kurstillfällena ges digitalt via Zoom

Kostnad
Kursen är kostnadsfri och är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: 2022-11-02
Ort: Distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 2022-10-03

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Studierektor/Kursansvarig
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

Medverkande
Maria Eriksson
maria.eriksson@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2022