Att utreda, bedöma och behandla

Våldsutsatta vuxna

Institutionen för Socialvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten vid Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola) en utbildning om att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta vuxna.

Vill du fördjupa och bredda din kunskap om våld i nära relationer, olika utredningsmetoder, riskbedömningar och stöd- och behandlingsinsatser för vuxna personer som utsatts för våld i nära relationer?

Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till dig som har en grundläggande utbildning inom socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
- teoretiska förklaringsmodeller för att förstå och förklara våld i nära relationer och våldets konsekvenser.
- särskild sårbarhet och kopplingen till olika konsekvenser av våld och olika behov av stöd
- utredningsmetoder, riskbedömningar för vuxna personer som utsatts för våld i nära relationer
- stöd- och behandlingsinsatser för vuxna personer som utsatts för våld i nära relationer.

Målgrupp
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Utbildning är på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Undervisningsformer
Kursen bedrivs som halvtidsstudier. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella reflektionsövningar.

Kursen samläses med studenter på Magisterprogrammet.

Kursträffar
Kursen ges med sex gemensamma kursträffar under vårterminen 2024.


Plats
De fysiska kursträffarna hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Södermalm i Stockholm.
De digitala kursträffarna hålls via det digtala mötesverktyget Zoom.

Lärare
Lisa Lundberg, socionom och doktorand med inriktning mot våld i nära relation vid Marie Cedershiöld högskola.
Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola
Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut och har i drygt tjugo år arbetat på olika sätt med frågor kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våldtäkt, genus, sexualitet och trauma.
Linn Moser Hällen, mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området.

Kostnad
11 800 kr (exkl. moms). Priset avser Vt23 och kan komma att ändras till nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till genom att klicka på "Anmäl dig här" längre upp på sidan.

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas plats på utbildningen.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Hösten 2024
Ort: Campus Sköndal (Stockholm) + digitalt
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Under planering
Sista ansökningsdag: Under planering

Fler kurser som samläses med Magisterprogrammet

Höstteminen - Att utreda, bedöma och behandla personer som utövar våld i nära relation, 7,5 hp
Läs mer här

Vårterminen - Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta barn och barn som upplevt våld, 7,5 hp
Läs mer här

Bild på Anette

Anette Mimer Sjöblom

Avdelningschef

anette.mimer-sjoblom@mchs.se

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Studierektor/Kursledare
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024