Att utreda, bedöma och behandla personer som utövar våld i nära relation

Vill du fördjupa och bredda din kunskap om socialt arbete med personer som utövar våld i nära relationer?

Institutionen för Socialvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten vid Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola) en utbildning om att utreda, bedöma och behandla personer som utövar våld i nära relationer.

Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till dig som har en grundläggande utbildning inom socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
- teoretiska förklaringsmodeller och aktuell forskning om personer som utövar våld i nära relation
- handläggning och utredning av vuxna som utövar våld i nära relationer
- påverkans- och behandlingsprogram riktade till våldsutövande vuxna
- våldsutövande och föräldraskap

Målgrupp
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Utbildning är på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Undervisningsformer
Kursen bedrivs som halvtidsstudier. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella reflektionsövningar.

Kursen samläses med studenter på Magisterprogrammet.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Södermalm i Stockholm

Kursträffar
Kursen ges med fem gemensamma kursträffar under hösten 2023.

Lärare
Lisa Lundberg, socionom och doktorand med inriktning mot våld i nära relation vid Marie Cedershiöld högskola.
Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cedershiöld högskola
Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut och har i drygt tjugo år arbetat på olika sätt med frågor kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våldtäkt, genus, sexualitet och trauma.
Linn Moser Hällen, mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och myndighetsutövning
inom socialtjänsten och har varit med om att bygga upp flera verksamheter inom området.
Lena Berg & Johan Nikula från organisationen MÄN

Kostnad
ca 11 800 kr (exkl. moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: Oktober/November 2023
Ort: Campus Ersta (Stockholm) samt Zoom
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2023
Sista ansökningsdag: Hösten 2023

Fler kurser som samläses med Magisterprogrammet

Vt 23 - Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta barn och barn som upplevt våld, 7,5 hp
Läs mer här

Vt 23 - Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta vuxna, 7,5 hp
Läs mer här

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Studierektor/Kursledare
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2022