Att möta familjer i missbruk och beroende

- utöka din kompetens att bedöma och bemöta missbruk

Marie Cederschiöld högskola anordnar en tvådagarsutbildning riktad till dig som i ditt arbete möter missbruk och beroende, och de anhöriga. Kursen fördjupar och breddar dina kunskaper om substansberoende och möjliggör en större förståelse för missbruk/beroende och dess allvarliga konsekvenser för både familj och för den beroende själv.

De två kursdagarna ger dig aktuell kunskap om hur substansberoende påverkar den beroendes hjärna, de kognitiva konsekvenser beroendet ger, samsjuklighet och hur förmågan att förstå och hantera relationer drabbas. Den ger dig också insikt i och metoder för hur du kan möta barn och andra anhöriga. Utbildningen bygger på aktuell forskning kring beroende och samsjuklighet, kring relationer och anhörigas livssituation och psykiska hälsa.

Kursen bidrar till en utveckling i din professionella vardag, både i utredning och behandling/omsorg. Substansberoende och det psykiska lidandet hos anhöriga är mycket vanligt och något som vi möter i de flesta stödjande och behandlande verksamheter.

Målgrupp
Kursen är lämplig för dig arbetar inom socialt arbete/omsorg, inom hälso-och sjukvård eller inom kyrkan eller annan organisation i det civila samhället, och som i ditt arbete möter missbruk/beroende och deras familjer.

Kursinnehåll
Kursen ger dig:
- fördjupad kunskap om substansberoende och dess relationella konsekvenser
- bättre förmåga att bedöma beroende och beroendets konsekvenser för de anhöriga och för den beroende själv
- förståelse för hur samsjuklighet kan påverka familjen
- kunskap och förklaringsmodeller för anhörigas psykiska ohälsa
- metoder och förhållningssätt för att möta barn och andra anhöriga i familjer med beroende

De två intensiva kursdagarna innehåller föreläsningar, övningar och gemensamma reflektioner. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera den nya kunskapen med egna erfarenheter, för att säkerställa att den nya kunskapen blir levande och kan användas direkt i kursdeltagarnas arbete.

Fika serveras för- och eftermiddag

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta på Södermalm i Stockholm, Erstagatan 1 F, plan 10.

Datum
6-7 maj 2024, kl.09.00-16.00

Kursansvarig
Bo Blåvarg, leg psykolog, auktoriserad existentiell psykolog. Bo har lång erfarenhet av arbete med beroende och anhöriga, bland annat som verksamhetschef för Ersta Vändpunkten i Stockholm. Bo Blåvarg har också arbetat i många år som neuropsykolog och 1:e psykolog vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Kostnad
3 650 kr (exkl. moms).

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 0
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: -
Utbildningsstart: 6 och 7 maj 2024
Ort: Campus Ersta, Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 5 april 2024

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Bo Blåvarg

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024