Kväll på ersta - Öppen föreläsning - 27 november 2023

En strävan efter sanning: vetenskapens teori och praktik

Välkomna till en kväll med Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi.


Bengt kommer tala med utgångspunkt i sin bok En strävan efter sanning: vetenskapens teori och praktik (som snart utkommer på engelska under titeln: Science as a Quest for Truth: The Interpretation Lab).

Trots den ”sanningsfetischism” som präglar samtiden, så är sanningen inget man äger, utan något som man söker och strävar efter. Ständigt. De tvärsäkra rösterna som gör anspråk på att äga sanningen är i själva verket något djupt oakademiskt och ett hot mot vetenskapens sanningssträvan.

För att möta denna problematik menar Bengt att vi skulle behöva diskutera – och korrigera – begreppet evidens, men också fokusera mera på de tolkningslaboratorier som bär upp det vetenskapliga projektet.

Under det akademiska ”paraplyet” vid våra universitet trängs i själva verket två kunskapsprojekt som ofta ifrågasätter varandra, naturvetenskap och humanvetenskap. Hur ska man orientera sig i ett sådant kunskapslandskap? I vår tid behöver vi relatera natur och kultur till varandra om vi ska kunna närma oss frågor om vad som gör oss mänskliga och när vi ställs inför utmaningen att inte bara tala om vad en människa är, utan också vem hon är. Frågorna om kunskapssyn och människosyn hänger mycket närmare samman än vi vanligtvis tänker.

Efter föreläsningen följer ett samtal där moderator Görel Fred intervjuar Bengt Kristensson Uggla. Görel Fred är socionom, leg. psykoterapeut, handledare, författare samt kursansvarig för högskolans grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning.

Bengt Kristensson Uggla

Kostnad: 375 kr (inkl moms)
När: Måndag den 27 novemberl, kl 18.30 – 21.00
Var: Marie Cederschiöld högskola,
Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm)
Ladda ner pdf-fil >> , 94 kB.

Kvällen inleds med mingel, vin och någonting lätt att äta

Bengt är någon som utmanar och lägger till tankar på ett sätt som få föreläsare gör. Det här är ett unikt tillfälle att få tillägg till sin kunskap och sina föreställningar helt enkelt. Bengt är också briljant för att han som få andra har sammanlänkat kunskap från olika områden och blir därför en ” nytänkare”. Han fogar inte enbart samman redan känd kunskap utan skapar ny kunskap.

Han är filosof, teolog och undervisar i företagsledning. Han har intervjuats i TV och varit i annan media flera gånger. Han är professor på Åbo universitet och en mycket engagerande föreläsare. Han var en av huvudföreläsarna vid den nordiska Familjeterapikongressen i Visby 2011 och många lyssnare var lyriska.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023