Öppen föreläsning

No kids in the middle
29 september, kl. 09.00-16.00


Ett par gånger per år bjuder vi på Uppdragsutbildningen in kända gästföreläsare, såväl svenska som internationella. Under åren har vi haft bl.a. Scott Miller, Nora Bateson och Robert Whitaker. Föreläsningarna är alltid kopplade till socialt arbete eller psykoterapi.

Öppna föreläsningar planeras att hållas cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Görel Fred.

Justine van Lawick


Den 29 september 2022, kl. 09.00-16.00 kommer Justine van Lawick. Hon är psykolog, familjeterapeut och utbildningschef vid Lorentzhuis – centrum för systemisk psykoterapi, utbildning och handledning i Haarlem, Nederländerna.

Hennes fokus och värv handlar om våld i nära relationer,
svåra vårdnadskonflikter och hur familjeterapi med ett
icke-dömande förhållningssätt är vägen till problemupplösning.
Hennes senaste projekt handlar om familjearbete med frånskilda föräldrar och deras barn i konflikt. Att hitta kraft och energi mitt i tragedin är i centrum för hennes arbete.

Familjen ska vara en säker plats där människor känner sig trygga och barn kan växa upp och utvecklas väl. Ofta är det dock inte så. Familjen kan också vara ett sammanhang präglat av både psykiskt och fysiskt våld.

Denna föreläsning kommer att handla om svåra skilsmässokonflikter – Hur kan människor som en gång älskat varandra trassla in sig i destruktiva strider, där barnen ofta hamnar mitt emellan? Hon delar under denna dag med sig av det mångåriga arbete hon bedrivit med föräldrar i svåra vårdnadskonflikter. Justine van Lawick utgår från en icke-dömande position och arbetar för att allas röster ska bli hörda.

Föreläsningen vänder sig till såväl blivande som verksamma socialarbetare och psykoterapeuter, men också till andra yrkesgrupper som möter klienter i vårdnadskonflikt.

Föreläsningen sker på engelska.

Kostnad: 600 kr (exkl moms)
Kaffe serveras för- och eftermiddag samt lunchwrap
När: Torsdag den 29 september, kl 09.00 – 16.00
Var: Filmstaden Söder, Salong 1, Söderhallarna, Medborgarplatsen, Stockholm (Södermalm)

Informationen som pdf. , 85 kB.

Anmäl dig via formuläret nedanKontakt

Görel Fred
gorelfred@hotmail.com

Studierektor Marie Cederschiöld högskola
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022