Öppen föreläsning

The Power Threat Meaning Framework

13 april kl. 09.00-16.00

 

Dr Lucy Johnstone är klinisk psykolog, utbildare, föreläsare, författare och mångårig kritiker av biomedicinsk modellpsykiatri. Hon har arbetat inom psykisk hälsa för vuxna i många år, omväxlat med akademiska tjänster. Hon är tidigare programchef för Bristol Clinical Psychology Doctorate, en högt ansedd utbildning som baserades på en kritisk, politiskt medveten och serviceinformerad filosofi och med betoning på personlig utveckling.

Dr Lucy Hay

 

The Power Threat Meaning Framework (PTMF) är ett nytt perspektiv på varför människor upplever en rad former av lidande, förvirring, rädsla, förtvivlan och oroligt eller besvärande beteende. Det är ett alternativ till de mer traditionella modellerna av psykiatrisk diagnostik.

PTMF sammanfattar och integrerar evidens för vilken roll olika typer av makt spelar i människors liv; de typer av hot som maktmissbruk utgör samt de sätt vi människor har lärt oss att reagera på hot. I traditionell mental hälsa kallas dessa reaktioner på hot ofta för symptom.

PTMF belyser hur vi förstår dessa svåra upplevelser, och hur budskap från samhället i stort kan öka våra känslor av skam, självbeskyllning, isolering, rädsla och skuld.

De viktigaste aspekterna av PTMF sammanfattas i dessa frågor, som kan gälla individer, familjer eller sociala grupper:

  • "Vad har hänt dig" (Hur fungerar Power i ditt liv?)
  • "Hur påverkade det dig" (Vilka slags hot utgör detta?)
  • "Vad fick det för mening och innebörd" (Vad är meningen med dessa situationer och upplevelser för dig?)
  • "Vad behövde du göra för att överleva" (Vilken typ av hotsvar använder du?)

Dessutom hjälper de två frågorna nedan oss att fundera över vilka färdigheter och resurser människor kan ha, och hur vi kan sammanfoga dessa idéer och svar till en personlig berättelse och ett narrativ:

  • "Vilka är dina styrkor" (Vilken tillgång till Power-resurser har du?)
  • "Vad är din historia" (Hur hänger allt detta ihop?)

Föreläsningen sker på engelska.

Bakgrund

Dr Lucy Johnstone är klinisk psykolog, utbildare, föreläsare, författare och mångårig kritiker av biomedicinsk modellpsykiatri. Hon har arbetat inom psykisk hälsa för vuxna i många år, omväxlat med akademiska tjänster. Hon är tidigare programchef för Bristol Clinical Psychology Doctorate, en högt ansedd utbildning som baserades på en kritisk, politiskt medveten och serviceinformerad filosofi och med betoning på personlig utveckling.

Lucy är författare till flertalet böcker (bl.a. Users and Abusers of Psychiatry, 2nd edition 2000), artiklar och kapitel om ämnen som psykiatrisk diagnos, fallformulering, psykologiska effekterna av ECT och traumats roll vid sammanbrott. Hon är del av en grupp med ledande brittiska kliniska psykologer och experter på mental hälsa vars syfte är att utveckla ett evidensbaserat och konceptuellt sammanhängande alternativ till det nuvarande diagnostiksystemet.

Kostnad: 600 kr (exkl moms)
Kaffe serveras för- och eftermiddag samt lunchwrap
När: Torsdag den 13 april, kl 09.00 – 16.00
Var: Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm (Södermalm)
Ladda ner pdf-fil >> , 870 kB.

Anmäl dig via formuläret nedan

Till lunch serveras wraps, välj ett utav alternativen nedan


Ett par gånger per år bjuder vi på Uppdragsutbildningen in kända gästföreläsare, såväl svenska som internationella. Under åren har vi haft bl.a. Scott Miller, Nora Bateson och Robert Whitaker. Föreläsningarna är alltid kopplade till socialt arbete eller psykoterapi.

Öppna föreläsningar planeras att hållas cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Görel Fred.

Kontakt

Görel Fred
gorelfred@hotmail.com

Studierektor Marie Cederschiöld högskola
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023