Kväll på Ersta

Samtalsmetoden Hela Barn
19 oktober, kl. 18.30-21.00

Högskolan öppnar upp för spännande kvällsföreläsningar som kan kopplas till familjeterapeutiskt socialt arbete och psykoterapi. Föreläsningarna följs av ett samtal där Görel Fred intervjuar den eller de som föreläst. Kvällarna inleds med mingel, bubbel och någonting lätt att äta.

Kväll på Ersta planeras att hållas cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Görel Fred.

Sandra McGinn & Maria Sköld


Barn blir otroligt påverkade av att leva i kraftfältet mellan
bråkande föräldrar och hur utmattade föräldrarna ofta är.
Länge famlade vi efter metoder för att hjälpa föräldrar att
hitta en bättre föräldrakommunikation, minska konflikt-
nivån, öka tilliten till varandra och framförallt se sina barns
behov för att kunna skapa en lugnare miljö för barnen att
växa upp i. Då vi inte hittade vad vi sökte skapade vi Hela
Barn, vi har i utformandet inspirerats av en rad olika modeller
och verktyg.

Hela Barn är en samtalsmetod som fokuserar på hur föräldrar samtalar med varandra om det som rör barnen. Det handlar om att skapa trygghet i samtalsrummet genom att med hjälp av olika verktyg stärka strukturen och sänka volymen. Även om inte barnen finns med i rummet när vi träffar föräldrar så är det hela tiden dem vi fokuserar på. Vi använder oss av bilder på barnen och mentaliserande övningar som syftar till att föräldrarna ska få barnens utsatthet i magen för att använda den kraften till att bryta och ändra sina destruktiva kommunikationsmönster.

Hela Barn är en kort insats om fyra gemensamma samtal och ett individuellt förmöte. Metoden har använts i många år och spritt sig runtom i landet. Vi får ofta höra från både föräldrar och barn att alla föräldrar som bråkar borde få möjlighet att gå Hela Barn, det gläder oss något oerhört när metoden hjälper barn att få en lugnare vardag och vara ”bara barn”.

Sandra McGinn och Maria Sköld har många års erfarenhet av att arbeta med föräldrar i konflikt inom socialtjänsten. Båda är socionomer och vidareutbildade familjeterapeuter med systemteoretisk bas. Maria arbetar som utredare av stadsövergripande sociala frågor vid Socialförvaltningen i Stockholms stad medan Sandra arbetar som familjebehandlare, nätverksledare och utbildare inom Botkyrka kommun.

Moderator: Görel Fred, socionom, leg. psykoterapeut, handledare samt kursansvarig för högskolans grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning.

Kostnad: 300 kr (exkl moms)
Bubbel och någonting lätt att äta serveras
När: Onsdag den 19 oktober, kl 18:30 – 21:00
Var: Marie Cederschiöld högskola (F.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola), Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).
Informationen som pdf.

Anmäl dig via formuläret nedanKontakt

Görel Fred
gorelfred@hotmail.com

Studierektor Marie Cederschiöld högskola
Hugo Waara
072-396 79 77
hugo.waara@mchs.se

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2022