Öppen föreläsning - 30 november 2023

Den inre handledaren

– fördjupningsdag om handledning


En dag med fokus på hur du som handledare kan vara till hjälp för dig själv i din handledarroll. Föreläsningen är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Förbundet S:t Lukas där du får lära dig hur den sjuögda modellen kan ge nya perspektiv på ett handledningsärende. Vi lyfter även fram det egna förhållningssättet som handledare och inre samspelsmodeller genom anknytningsteori. Genom föreläsningar med olika perspektiv, reflektioner och erfarenhetsutbyte får du ytterligare kunskap om handledningskonsten.

Dr Lucy Hay

12.45 Inledning

13.00 Med ögat på handledaren

Föreläsning med Birgitta Elmquist, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare, författare. Birgitta har många års erfarenhet av handledning och lärande. Utifrån Den sjuögda modellen får vi hjälp att uppmärksamma den egna hållningen och kompetensen.
14.05 Reflektionsgrupper
14.30 Fika

14.45 Den trygga basen i handledning

Föreläsning med Camilla von Below, S:t Lukas Uppsala, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr och lektor i psykologi, författare. Camilla ger perspektiv på handledaren utifrån anknytningsteorin och sin erfarenhet som handledare.
15.50 Reflektionsgrupper
16.20 Avslutning

Varmt välkomna!

Birgitta Elmquist & Camilla von Below

Kostnad: 375 kr (inkl moms)
När: Torsdag den 30 novemberl, kl 12.45 – 16.30
Var: Aulan, Marie Cederschiöld högskola,
Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm)
Fika serveras under eftermiddagen
Ladda ner pdf-fil >> , 1 MB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2023