Pressmeddelande

Ett nordiskt samarbete för personlig och professionell utveckling
– en ny utbildning i Biblio/poesiterapi

Marie Cederschiöld högskola, tidigare känd som Ersta Sköndal Bräcke högskola, introducerade Sveriges första akademiska utbildning i biblioterapi år 2017. Genom kursen "Det biblioterapeutiska arbetssättet", har högskolan inspirerats av den finska utbildningstraditionen. Finland är ett föregångsland inom biblioterapi och bildade 1984 Europas första förening för biblioterapi och startade 1989 en utbildning i samarbete med Helsingfors universitet.

För att fortsätta främja utvecklingen inom området presenterar Marie Cederschiöld högskola nu en ny kurs i samarbete med Föreningen för biblioterapi i Finland och Föreningen för biblioterapi i Sverige: "Biblio/poesiterapi som metod för personlig och professionell utveckling". Denna kurs har utformats tillsammans med pionjärerna fil dr Juhani Ihanus och docent Päivi Kosonen från Finland, båda framstående inom det biblioterapeutiska fältet.

Det finska utbildningsprogrammet i biblioterapi omfattar idag totalt 90 studiepoäng och ges i tre steg. Första steget, "Biblio/poesiterapi som metod för personlig och professionell utveckling", 15 sp, är en introduktion till biblio/poesiterapi som expressiv terapi. Kursen, som nu för första gången erbjuds på svenska vid Marie Cederschiöld högskola, är kompatibel med kursen i Finland och ger behörighet att söka till steg två i Finland (utbildningen i Finland ges dock endast på finska).

Kursen "Biblio/poesiterapi som metod för personlig och professionell utveckling" syftar till att fördjupa kunskaper inom det biblioterapeutiska fältet genom ett erfarenhetsbaserat och reflektivt lärande. Kursdeltagare följer sin egen utveckling under inlärningsprocessen genom praktiska övningar som dokumenteras och samlas i en arbetsbok.

Under kursen får deltagarna bekanta sig med narrativ terapi samt filosofiska och existentiella frågeställningar inom biblioterapin. Biblioterapi kan också kombineras med andra expressiva terapimetoder, vilket kommer att exemplifieras under kursen. Eftersom kursen ges digitalt välkomnas deltagare från hela Norden. Det nordiska samarbetet syftar till att erbjuda en plattform för gemensamt lärande och främja biblioterapins utveckling tillsammans.

Marie Cederschiöld högskola inbjuder psykologer och terapeuter, socionomer, bibliotekarier, hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom äldreomsorg och församlingar, lärare och cirkelledare att delta i denna unika utbildning och vara en del av det växande biblioterapeutiska fältet i Norden.

Utbildningsstart 7 november 2024

För mer information, vänligen kontakta
Marie Cederschiöld högskola uppdragsutbildning
Studierektor Ulf Hammare
ulf.hammare@mchs.se 08-555 051 09

Kursansvarig Pia Bergström
biblioterapi@gmail.com 070-015 52 15

www.mchs.se/biblioterapippu

Kursansvarig och föreläsare
Kursansvarig är Pia Bergström, lärare och socionom med pågående legitimationsgrundande psykoterapeututbildning samt biblioterapiledarutbildning vid Helsingfors universitet.

Bland kursens föreläsare märks
Juhani Ihanus, pionjär inom biblio/poesiterapi i Finland och internationellt. Fil.dr, författare, docent i kulturpsykologi och idé- och lärdomshistoria, docent i konstpedagogik och konstpsykologi.

Thor Magnus Tangerås är docent i retorik och narrativa metoder vid Högskolan Kristiania i Norge och poet. Hans forskningsområden är transformativa estetiska upplevelser, biblioterapi, kreativt skrivande och litteraturförmedlingspraktiker.

Maria Bom, författare bl a till boken Skriva sig fri - biblioterapi i praktiken, konstnär, bibliotekarie och sjuksköterska.

Håkan Mattsson, samtalsterapeut med inriktning existentiella, relationella och sexologiska frågor. Pedagog och författare.

Jan Pålsson, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024