Utbildningsstart 6 februari 2025

Positiva omdömen från tidigare deltagare på "Kreativa Metoder"

Med värdefulla insikter och verktyg som har förbättrat deras yrkesutövning och personliga utveckling, är kursen på 7,5 högskolepoäng en eftertraktad utbildning. Till våren 2025 erbjuds "Kreativa metoder för individ- och grupputveckling" för sjätte gången.

Några av deltagarna beskriver hur kursen har hjälpt dem att öka sin självkännedom och arbetsglädje. En metod som "Tre stolar" (Byréus, 2020) har till exempel gett dem möjlighet att uttrycka vad som är meningsfullt och vad som är frustrerande i deras arbete.

- Denna övning engagerade alla och gjorde det möjligt att samla in problem att arbeta vidare med, samtidigt som den skapade en positiv nyfikenhet genom att låta oss dela våra drömmar och visioner, säger en verksamhetschef.

Kunskap från litteratur som "Utan press" (Viotti, 2018) har också varit betydelsefull enligt deltagarna. De har lärt sig om hjärnans tre motivationssystem och hur de kan identifiera och hantera sitt eget stressbeteende.

- Denna förståelse har lett till att vi kan skapa en lugnare och mer harmonisk arbetsmiljö, vilket förbättrar interaktionen inom gruppen, säger en handledare.

Ett salutogent synsätt (Hanson, 2018) har använts mer medvetet av deltagarna i deras arbete. Genom att omformulera kritik till önskemål om förändring har de skapat en miljö av möjligheter och positiv utveckling. Detta tillvägagångssätt har lett till att klienter och grupper känner en större lättnad och kreativitet, får vi veta av en psykoterapeut.

Kunskapen om de olika faserna i grupputveckling (Wheelan, Jacobsson, Åkerlund, 2022) har varit ovärderlig för de som leder mångprofessionella grupper, enligt utvärderingen. Denna kunskap har hjälpt dem att fungera som en stabil bas för sina grupper, vilket har förbättrat gruppdynamiken och effektiviteten.

- Att förstå och hantera grupputvecklingens faser har visat sig vara avgörande för att skapa effektiva team, säger en beteendevetare.

Från den skriftliga utvärderingen framgår också att deltagarna har uppskattat kursens upplägg med som de uttrycker det - levande föreläsningar, inspirerande lärare och relevant litteratur. Den praktiska inriktningen med upplevelsebaserat lärande och reflektion har varit särskilt uppskattad. Kursen beskrivs som fylld med värme och ett vänligt tilltal som främjar en god lärandemiljö.

Med dessa positiva erfarenheter från tidigare kursdeltagare är det tydligt att "Kreativa metoder för individ- och grupputveckling" erbjuder värdefulla verktyg och insikter för både professionell och personlig utveckling. Kursansvariga Natasja Andersson Elmtoft och Lotta Geisler ser fram emot att välkomna nya deltagare våren 2025 och fortsätta denna resa av lärande och inspiration.

Vill du läsa mer om utbildningen och anmäla ditt intresse hittar du mer information här >

Kreativa metoder för individ- och grupputveckling är en uppdragsutbildning där den som utses och finansieras av sin arbetsgivare har behörighet att söka. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig den.

På bilden ser ni
Lotta Geisler, dipl. Uttryckande konstterapeut och Symboldramaterapeut, dipl.handledare och utbildningshandledare vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola.

Katrin Byréus lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och författare till bl.a. lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020).

Natasja Andersson Elmtoft är fil mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut, handledare och lärare vid Marie Cederschiöld högskola. Författare till boken Personlig professionell utveckling för socionomer (Liber 2023).

Christina Löwenborg, leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och dipl.handledare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024