Bra kombination av både teoretiska och praktiska moment

Dilava, Hassana, Fadime har avslutat en utbildning som den kommun de arbetar för har skapat tillsammans med uppdragsutbildningar på Marie Cederschiöld högskola

De tre deltagarna på den beställda utbildning tycker att det varit en bra kombination av teori och praktik. De säger att de fått förståelse för att det man gör i sitt arbete grundar sig i en teori, vilket gör att man stärks i sina arbetsuppgifter och skapar ett större förtroende.

- Det har varit utvecklande även personligt och vi har fått en större förståelse för det vi gör, fyller Hassana i.

- Tankar och känslor väcks genom nya kunskaper, nu blir de arbetsuppgifter man har mer förståeliga när man klär dem i teori och man förstår även sig själv bättre, bekräftar Fadime.

- Vi har fått en ökad medvetenhet om att vara en liten del i en stor enhet och i ett system som jag faktiskt kan påverka, både genom aktivt och passivt arbete, avslutar Dilava.

Cathrin Kindel och Johan Wisén har nyligen avslutat en utbildning i Systemiskt socialt arbete på uppdrag av Sundbybergs stad. För oss berättar de om deltagare och uppdragsgivare samt en del om utbildningens upplägg.

Marie Cederschiöld högskola uppdragsutbildning skapar en anpassad vidareutbildning som utformas tillsammans med företag, kommuner, regioner och organisationer. Vi bygger utbildningar, föreläsningsserier och seminarier som är anpassade till yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet (socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi, kyrkomusik)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 augusti 2023